Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2012 r

Order Newsletter: 1 Position: 134955 (oferta nr 978974)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-06-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2012 r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określa kosztorys ofertowy, wykaz określający lokalizacje, rodzaj linii, powierzchnie przewidzianą do znakowania poziomego, SST określające wymagania techniczne. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach: znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych, oraz masami chemoutwardzalnymi na zimno i masami termopla-stycznymi. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 8048,25 m2 Łączna powierzchnia do malowania - 8048,25 m2 Szczegółowy zakres oznakowania poziomego, rodzaje linii i ich lokalizacje zostaną określone przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie i są dostępne w siedzibie rejonu. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu za-mówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazy-wanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Znaki drogowe poziome powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30