Browse catalog... From 3815655 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
55300000-3 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (śniadania).
Ogłoszenie o zamówieniu Przygotowanie dokumentacji technicznej - modernizacja bieżni lekkoatletyczne...
79995100-6 Usługi konserwacji archiwalnego zbioru bibliotecznego będącego własnością Zamawiającego - z podziałe...
45233000-9 Budowa dróg na terenie gminy Gniewoszów
55520000-1 Świadczenie usługi cateringowej w trakcie WEZUT 2024 dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawsk...
45000000-7 Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbuczynie
79952000-2 Usługa kompleksowej organizacji trzech konferencji dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lu...
34113300-5 Zakup samochodu terenowego
79952000-2 Usługa kompleksowej organizacji dwóch konferencji dotyczących podmiotów ekonomii społecznej w ramac...
42417000-2 Dostawa kołowego podnośnika z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie...
16130000-5 Zakup siewnika punktowego 6 rzędowego na potrzeby RGD Brody
33100000-1 „Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, narzędzi stomatologicznych, implantów i materiałó...
45000000-7 Przebudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej w celu dostosowania do warun...
90919200-4 Usługa sprzątania budynków Biebrzańskiego Parku Narodowego
39294100-0 Przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych dla Polskiej Agencji Kosmicznej
30195000-2 Oznakowanie granicy rezerwatu przyrody Czarne Doły
14212200-2 Dostawa kruszyw na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2024
45233140-2 „Przebudowa nawierzchni drogi publicznej relacji Mysłów – Radzimowice oraz wykonanie chodnika”.
90511000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych na terenie gminy Kąty Wrocławskie (poza miastem ...
45233120-6 Remont dróg gminnych w miejscowości Srokowo, ul. Wiejska oraz ul. Zielona
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realiz...
77310000-6 Wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych ora...
34144900-7 Dostawa pojazdów elektrycznych, przyczepy i lawety – doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu...
85000000-9 Mobilne wsparcie dla osób z diagnozą otępienia
38300000-8 Wykonanie i dostawa stanowiska badawczego do rozdrabniania odpadów poużytkowych i technologicznych n...
45000000-7 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej w celu dostosowania do warunków ochrony przeci...
55523100-3 WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 5 WE WROCŁAWIU
45241300-1 Budowa pomostu w miejscowości Linowo na jeziorze Linowo
42417000-2 Dostawa kołowego podnośnika z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie ...
45453100-8 Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zbor...
33112200-0 Zakup Aparatu USG
45453000-7 Wykonani robót modernizacyjnych
Odpłatne powierzenie Uniwersytetowi Śląskiemu wykonanie zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy o p...
90600000-3 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, budynku Domu Kultury w ...
75252000-7 Zapewnienie nadzoru ratowniczo-instruktorskiego na terenie Kompleksu Basenów Letnich w Strzeniówce G...
45000000-7 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej z przeznaczeniem na żł...
45453100-8 Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kapliczki z XIX w. położonej na dz. nr ew...
30200000-1 Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem (cz. I) – doposażenie bazy dydaktycznej w rama...
55321000-6 dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników turnieju szachowego zorg...
45000000-7 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Jazowsku i Łącku - MODERNIZACJA OGROD...
72267000-4 Roczny serwis i nadzór autorski programów MICOMP
39294100-0 Dostawa materiałów i gadżetów promocyjnych w projekcie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitor...
45233140-2 Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2024
30200000-1 Dostawa infrastruktury informatycznej do wytworzenia oraz obsługi urządzeń NIRS i DCS działających w...
33141613-0 Dostawa pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi
34115200-8 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-towarowego pochodzącego z autoryzowanego salonu
34144400-2 Zakup i dostawa używanego pojazdu z zabudową bramową przystosowana do obsługi pługo-posypywarki w il...
79710000-4 Usługi ochroniarskie w siedzibie CDR w Brwinowie
45000000-7 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku internatu. Adaptacja ...
48000000-8 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft 365 oraz Adobe - lub równoważnych
45000000-7 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Jazowsku i Łącku - MODERNIZACJA OGROD...
30195000-2 Dostawa tablic dibondowych
33140000-3 Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na pot...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie Laboratorium Pomiarów Akustycznych SGGW w pom. 0/23 bud. nr 37
16700000-2 ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSK
77211400-6 Wycinka drzew i usługi pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Gminy Kobylnica
73110000-6 Wykonanie usługi badania powiązań sfery B+R i IOB z przedsiębiorstwami oraz opracowania Planu rozwoj...
37535200-9 Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gm. Wisznia Mała
45200000-9 Budowa IT HUB GLIWICE – HUB 1. Znak sprawy: 62/2024/PNT
45111200-0 Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: „Remont dróg gminnych w Otwocku(...) Zadani...
45223000-6 Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej ...
45100000-8 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna
45000000-7 termomodernizacja w budynku zabytkowym gmachu głównego Narodowego Starego Teatru przy pl. Szczepańsk...
45100000-8 Wykonanie przebudowy ul. Andriollego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Hrabiego w ramach zadania...
45000000-7 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa i moder...
45111200-0 Wykonanie robót związanych z remontem ul. Okrzei w ramach zadania budżetowego pn. „Remont dróg gminn...
15530000-2 Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich
55520000-1 Dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu
55300000-3 Sukcesywna usługa cateringowa z zakresu przygotowania, dostarczania i podawania posiłków na spotkani...
71320000-7 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dróg gminnych wraz z uzyskaniem dec...
85121000-3 Świadczenie usług prywatnej opieki medycznej dla pracowników Agro Aplikacje sp. z o.o.
33141000-0 Sukcesywna dostawy bielizny jednorazowego użytku
45000000-7 Modernizacja w obiekcie Pływalni Nowa Fala ul. Garbińskiego 1, Warszawa
45000000-7 Remont nawierzchni utwardzonych i dostosowanie otoczenia budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej...
45210000-2 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Punktu Informacyjnego dla Turystów
45233220-7 Przebudowa dróg w miejscowościach Raczyny i Lipiny
33750000-2 Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
45000000-7 Oznakowanie poziome dróg w zarządzie ZDiZ
79710000-4 Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
80000000-4 USŁUGA PROWADZENIA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK...
45233140-2 Remont nawierzchni dróg (nakładki) na terenie Dzielnicy Włochy
45316110-9 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wojciechów
45332000-3 Dostosowanie obiektu do standardu zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami - modernizacja hydro...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/ rozbudowy dróg gminnych z podziałem na zadania
55321000-6 Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówe...
55321000-6 Świadczenie usług mających na celu przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do Zespołu Placówe...
34115200-8 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-towarowego pochodzącego z autoryzowanego salonu
71000000-8 Sporządzenie inwentaryzacji techniczno – budowlanej wraz z oceną stanu technicznego oraz sporządzeni...
72268000-1 DOSTAWA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO MODELOWANIA TRANSPORTU
80000000-4 Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych w podziale na części
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, audiowizualnego i innej elektroniki na potrzeby wyposa...
45000000-7 Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w nowej instytucji żłobka pod adresem: ul. Niepodległ...
77300000-3 Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarzy komunalnych przy ul. W. Szymborskiej oraz przy ul. Rabina ...
45000000-7 „Modernizacja budynku przy al. KEN w Lubinie”
18100000-0 Dostawa odzieży i obuwia roboczego BHP oraz odzieży dla Straży Leśnej w roku 2024
90500000-2 Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego GPSZOK n...
30233000-1 Rozbudowa trzech macierzy dyskowych wraz z instalacją i konfiguracją
45100000-8 Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
45430000-0 Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
33692000-7 Roztwory stosowane w procesie pobierania i preparatyki oraz wykorzystywane w badaniach immunohematol...