Browse catalog... From 3623131 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
33141625-7 Dostawa testów immunochromatograficznych oraz testów ELISA
85145000-7 Usługa medyczna- pobieranie wymazów w punkcie drive trhu
33190000-8 Zakup przedłużacza/ zawora trójdrożnego z portami bezigłowymi.
38000000-5 Drobny sprzęt laboratoryjny do sekwencjonowania RNA wirusa SARS CoV-2.
30230000-0 Dostawa stanowisk komputerowych na potrzeby Call center
90000000-7 Dodatkowa dezynfekcja
15300000-1 Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Bytomiu
00000000-0 Świadczenie na rzecz Usługobiorcy Usług w zakresie strategicznego doradztwa w zarządzaniu Szpitalem ...
00000000-0 Realizacja procesu związanego z uzyskaniem środków finansowych/kredytowych z Banku Gospodarstwa Kraj...
00000000-0 Realizacja procesu związanego z uzyskaniem środków finansowych na uzyskanie finansowania na zakup, w...
33199000-1 Komplety medyczne jednorazowe (bluza+spodnie) – 2000 kompletów
00000000-0 Realizacja procesu związanego z uzyskaniem środków finansowych na uzyskanie finansowania na realizac...
18930000-7 Zakup woreczków strunowych na potrzeby diagnostyki i koronawirusa SARS- CoV-2
65300000-6 Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolne...
33157200-7 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzenia stosowanego w terapii tlenowej – ...
33696500-0 Dostawa odczynników do diagnostyki Covid 19 dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
03000000-1 Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie
33141625-7 Pakiet odczynników do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2
35113400-3 Zakup wraz z dostawą środków ochrony osobistej
45233120-6 KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Piaski w 2022 roku
33000000-0 Dostawa sprzętu i leków na potrzeby oddziałów COVID
03000000-1 Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie - zadanie ...
33600000-6 Dostawa leków Actylise 6 op,Dexdor 5 op
50314000-9 Naprawa i konserwacja: komputerowych urządzeń peryferyjnych i urządzeń faksujących dla potrzeb Sądu ...
35113400-3 Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19
33690000-3 Dostawa produktu farmaceutycznego
65300000-6 Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolne...
33694000-1 Dostawa Testów Covid- 19
33694000-1 Dostawa odczynników do stworzenia krzywej standardowej w teście ilościowego wykrywania wirusa SARS-C...
33696500-0 Dostawa rękawiczek diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
38000000-5 Dostawa Centrifuge 5804R, klawiatura z chłodzeniem, stół mobilny wysoka wersja, Rotor FA-45-6-30, Ro...
33100000-1 Zakup defibrylatorów
33694000-1 Dostawa odczynników umożliwiających wykrycie 4 różnych mutacji
33100000-1 Zakup automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
33100000-1 Zakup aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego
33100000-1 Zakup aparatów do znieczulania
33157100-6 Zakup Półmasek FFP3 w ilości 5475 w cenie 1,20 netto /za szt.
18114000-1 Zakup kombinezonów ochronnych z kapturem 5b/6b w ilości 1300 szt. w cenie brutto 12,18 zł. oraz O...
71900000-7 Dostawa GeneArt DNA plasmid controls Panel B
33100000-1 Zakup kardiomonitorów
33100000-1 Zakup dwóch torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc ...
33112200-0 zakup „Aparatu Usg ginekologicznego z głowicą endokawitarną 1 szt.” dla projektu pn. „Zakup niezb...
33100000-1 Zakup aparatów ultrasonograficznych
33696500-0 Dostawa odczynników- zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
65100000-4 Dostawa i sprzedaż ciepła.
45453000-7 Wykonanie śluz w celu zabezpieczenie Oddziału Covid -19
30213100-6 Dostawa laptopów 15cali - 6 szt.
33600000-6 Dostawa leku Minirin tabl 120mg 2 op
42962000-7 Dostawa drukarki Brother HL-L5100DN
77200000-2 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świd...
33157400-9 Dostawa aparatu do wentylacji wysokoprzepływowej w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzys...
33140000-3 ZWS/04654/21/SZ
38000000-5 ZWS/00075/22/SZ
90533000-2 Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15981000-8 Zakup wody dla pacjentów covidowych
77200000-2 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świd...
33696500-0 ZWS/00071/22/SZ
33141400-4 Dostawa sprzętu i leków na potrzeby oddziałów COVID
09134100-8 Dostawa i zakup paliw płynnych - benzyny bezołowiowej(95 oktanów) oraz oleju napędowego
33760000-5 Dostawa sprzętu i materiałów na potrzeby oddziałów COVID
33115000-9 „Dostawę tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń” - dotyczy zadania nr 1
33622000-6 produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
73111000-3 Usługi sekwencjonowania pełnego genomu SARS-CoV-2 celem uzyskania sekwencji konsensus
33100000-1 Zakup, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń
18424300-0 Zapytanie ofertowe nr 5/2022 na Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych
77200000-2 Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Złoty Las, ...
33140000-0 ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z COVID-19
18114000-1 Zakup ręczników jednorazowych w ilości 2000 szt w cenie jedn brutto 2,76 zł.
38000000-5 Testy, odczynniki, materiały zużywalne do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
45211341-1 Wykonanie remontu czterech komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, z podziale na dwie części".
77200000-2 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świd...
33157800-3 Dostawa, montaż i uruchomienie generatorów tlenu medycznego z osprzętem w tlenowni Szpitala im. Dzie...
18424300-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych (EN 455, EN 420, EN 374)
33100000-1 Zakup wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników automatycznego urządzenia do kompresji klatki pie...
77200000-2 Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdnica – leśnictwo Bielawa, Jo...
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33141625-7 Dostawa zestawu cPass SARS-CoV-2
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
33696500-0 Dostawa testów do detekcji koronawirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze GeneXpert.
18930000-7 COV/3/2022 Dostawa worków foliowych 120 litrowych (czerwonych)
73111000-3 Zakup testów molekularnych Novel Coronavirus RT-PCR
33770000-8 Zakup i dostawa ręczników jednorazowych do włosów i ciała
33115000-9 “Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego...
18930000-7 COV/1/2022 Dostawa profesjonalnej torby medycznej do transportu wyposażenia medycznego
18424300-0 Dostawa rękawiczek nitrylowo - winylowych
24950000-8 COV/2/2022 Dostawa środka żelującego służącego do zespalania płynów i wydzielin
33140000-3 GraviSet Bag, Enfit.60 szt
33190000-8 SP-418 (9L worek) (107650)
38000000-5 Drobny sprzęt laboratoryjny do sekwencjonowania RNA wirusa SARS CoV-2.
09323000-9 Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ...
33600000-6 Zavicefta 2000mg+500mg proszek d/sp. Roztworu do infuzji x 10 fiolek 3 op
33600000-6 Colistin TZF 1000000IU liof. roztwór.d/wstrz. X 20 fiol.40 op
35113400-3 Zakup i dostawa kombinezonów ochronnych 14126 i ochraniaczy wysokich na obuwie
33100000-1 Dostawa sprzętu i leków na potrzeby oddziałów COVID
79950000-8 Realizacja działań promocyjnych w związku z realizacją wydarzenia pod nazwą Impact 20
85320000-8 Świadczenie usług medycznych na rzecz osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Miejskim Zespole Pr...
33157400-9 Dostawa koncentratorów tlenu z bateria oraz etui
24900000-3 Zakup i dostawa Nocolyse One Shot - preparatu dezynfekcyjnego przeznaczonego do zamgławiania o dział...
45211341-1 Wykonanie remontu czterech komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części"