Browse catalog... From 3619420 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 Przedmiotem zamówienia jest remont obiektów mostowych oraz przepustów będących w administracji tutej...
45233221-4 Wykonanie elementów oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku ...
45233142-6 Remonty kapitalne oraz cząstkowe nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskie...
45233140-2 Modernizacja dróg gminnych - droga w miejscowości Słup Drugi
33157810-6 Zakup i dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej (Airvo) z kompletem zestawów oddechow...
45233142-6 Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników będących w administracji tutejszego Zarządu...
33199000-1 Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
79419000-4 publicznego „Wsparcie procesu poprawy jakości w leczeniu onkologicznym oraz zmiana organizacji syste...
33100000-1 Dostawa 4 szt. przenośnych kapnografów.
35113400-3 Sprzedaż środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana W...
33000000-0 Pipeta automatyczna
45232400-6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów - część 2
09331200-0 „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk w 2020 roku .” - Cz. 1 - 20 instala...
90500000-2 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olec...
35113400-3 Czepek chirurgiczny damski i męski
90910000-9 Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Część I Usługi sprzątania terenów utwardzo...
45232221-7 Modernizacja stacji transformatorowej wnętrzowej ST2 na terenie UCK w Katowicach przy ul. Medyków 14...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa niezidentyfikowan...
45200000-9 Zaprojektowanie i budowa obiektu – Tężnia solankowa – reaktywacja
71251000-2 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącego głównego budynku Szpitala zlokaliz...
33190000-8 Testy Panbo Covid -19
66510000-8 Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w...
45213330-5 Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Kętrzyn i OR Sanok
39162110-9 Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek pr...
33763000-6 Zamówienie związane z COVID-19
72250000-2 Nadzór autorski, konserwacje, opiekę techniczną i dostosowanie dla następującego Oprogramowania: 1)...
45233120-6 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka.
33140000-3 DOSTAWA ZESTAWU NARZĘDZI DO WSZCZEPIANIA ECMO
18143000-3 Dostawa środków ochrony osobistej.
35113400-3 Dostawa środków ochrony osobistej
33124130-5 Dostawy materiałów labolatoryjnych i wyrobów do diagnostyki.
45112710-5 Wykonanie prac związanych z realizacja projektu pn.:"Ekologiczny ogród marzeń"
33100000-1 Dostawa wraz z montażem/instalacją aparatu RTG z ramieniem C OEC ONE – 1 sztuka
30213100-6 Zakup laptopów - 2 szt.
71000000-8 Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy PP nr 26
73110000-6 „Projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Stare Modrzewie” w ramach zadania: „Plany ochrony re...
09300000-2 Dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.
33100000-1 Dostawa pomp przepływowych 2 szt.
33100000-1 Dostawa masek CPAP 200 szt.
33100000-1 Dostawa analizatora parametrów krytycznych 1 szt.
45233200-1 a. Spinka wodociągu w ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej w Pruszkowie b. Budowa kanalizacji sanitarnej w ...
18143000-3 Artykuły medyczne
42123400-1 Zakup i dostawa agregatu sprężonego powietrza medycznego oraz zbiornika tlenu ciekłego i parownicy
45000000-7 Remont drogi powiatowej Nr 1550N w m. Kanigowo
33141000-0 Dostawa wyrobów medycznych
71351914-3 Wykonanie nadzoru archeologicznego nad robotami budowalnymi realizowanymi w ramach zadania inwestycy...
45230000-8 „Budowa oświetlenia drogowego LED oraz kanału technologicznego w Al. 1000 Lecia P.P. w Puławach”...
45213330-5 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost
79417000-0 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu Elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego
33100000-1 zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w So...
33124130-5 Dostawa szybkich testów kasetkowych na obecność antygenu SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardła.
71330000-0 Wynajem ramienia pomiarowego w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ła...
33199000-1 Komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) w ilości 5000 sztuk
15200000-0 Dostawy ryb przetworzonych i mrożonych warzyw i owoców
18143000-3 Maska z filtrem FFP3 w ilości 5000 sztuk
33694000-1 Czynniki diagnostyczne przy Covid-19
33199000-1 Dostawa ochraniaczy na obuwie włókninowe niejałowe
18424300-0 Dostawa rękawic winylowych roz. M i L
33600000-6 Zakup leku Edicin
45000000-7 Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddzi...
33141000-0 Dostawa sprzętu medycznego - półmaski
30213100-6 Na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w B...
33696000-5 COV/23/2021 Dostawa testów PANBIO COVID-19
33199000-1 DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ TESTÓW ANTYGENOWYCH
34114121-3 DOSTAWA DWÓCH AMBULANSÓW SANITARNYCH TYPU C WRAZ ZE SPRZĘTEM MEDYCZNYM DO POGOTOWIA RATUNKOWEGO w WA...
33631600-8 Zakup testów na potrzeby diagnostyki SARS-CoV2
79530000-8 Tłumaczenia pisemne i ustne
33157400-9 Dostawa Respiratora transportowego– 1 szt.
45213330-5 Rozbudowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Wrocław o obiekty pod infrastrukturę techniczno-admini...
45210000-2 „Przebudowa i rozbudowa Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej w ramach zadania „Pętla Żuław-ska – rozb...
33631600-8 Dostawa środków do dezynfekcji
33690000-3 DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
44613300-3 Dostawa kontenerów i pojemników na wyposażenie PSZOKu w Cegłowie
60182000-7 Najem urządzeń wraz z ich obsługą do utrzymania zieleni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o...
48200000-0 Rozbudowa Systemu Dostępu do Zasobów Sieciowych CISCO Identity Service Engine (ISE)
45210000-2 Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pon...
45233120-6 Remont pięciu dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
45232421-9 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca”
33696500-0 Dostawa testów do detekcji koronawirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze GeneXpert.
33631600-8 Dostawa niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów ...
98300000-6 Porozumienie zawarte dnia 30.04.2021 r. w sprawie Organizacji Punktu Szczepień Powszechnych realizow...
33696500-0 5/2019
45100000-8 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, ...
44190000-8 zamówienia na zakup części materiałów niezbędnych do wykonania przegród działowych-śluz na oddziałac...
33140000-3 Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
50700000-2 modernizacja instalacji wewnętrznej tlenu medycznego w Szpitalu MSWiA w Poznaniu
34114100-0 Dostawa ambulansu ratunkowego
38000000-5 Testy, odczynniki, materiały zużywalne i sprzęt laboratoryjny do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
45233250-6 Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach
33696500-0 Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.
33115000-9 Sprzedaż tomografu komputerowego Hitachi Medical Systems Supria 32 wraz z dostawą, adaptacją pomiesz...
33115000-9 Sprzedaż tomografu komputerowego Hitachi Medical Systems Supria 32 wraz z dostawą, adaptacją pomiesz...
90921000-9 Dezynfekcja covid-19
45233260-9 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejs...
50800000-3 Kontrola i serwisowanie sygnalizacji ppoż. w GZ Kielce, GZ Nowa Dęba, GZ Sandomierz.
33100000-1 jednorazowe osłonki do termometru Thermoscan Pro wraz z transportem
33199000-1 Zakup i dostawa układów zamkniętych do odsysania
33770000-8 Zakup i dostawa ręczników jednorazowych do włosów i ciała
33141000-0 Dostawa sprzętu medycznego - półmaski
33191000-5 Dostawa Sterylizatora w ilości 1 szt.