Browse catalog... From 3608542 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
33140000-3 Dostawa sprzętu ogólnomedycznego
34144200-0 Dostawa dwóch lekkich samochodów operacyjnych o nadwoziu typu SUV dla Komendy Powiatowej Państwowej ...
33198000-4 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczani...
85200000-1 Usługi weterynaryjne dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego - sterylizacja i kastracja kotów oraz ident...
66510000-8 Ubezpieczenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o. o.
71520000-9 PEŁNIENIE FUNKCJI WIODĄCEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY na zada...
33651600-4 Dostawa szczepionek dla potrzeb ZLA Oświęcim w roku 2021
77310000-6 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice.
15800000-6 dostawy artykułów spożywczych w 2021 r.
66515100-4 Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucj...
45111200-1 „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych”
45313100-5 DOSTAWA WINDY DO BUDYNKU KOCIEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. WRAZ SERWISEM ISTNIEJĄCYCH WIND I UR...
45110000-1 Rozbiórka 3 budynków w obrębie Kobiela, powiat brzeski, woj. opolskie.
45000000-7 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach Telewizji ...
30125110-5 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
72260000-5 dostawa kontraktu serwisowego producenta urządzeń oraz realizacja usług.
33141000-0 Dostawa wyrobów medycznych.
55520000-1 Wykonanie usługi cateringowej - wyżywienia dla 30 podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w miejscowości...
42962000-7 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputero...
45000000-7 Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy w roku 2021
45210000-2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliw...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z ...
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z własnej działalności
30213100-6 Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy z...
77314100-5 Koszenie terenów zieleni gminnej znajdujących się na osiedlach: Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylew...
45233140-2 Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile
45112100-6 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2021
38434000-6 Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą elemetów zużywalnych na potrzeby labora...
45233140-2 Bieżące naprawy nawierzchni z elementów betonowych na drogach gminnych i powiatowych w Pile
33770000-8 Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
79823000-9 druk i dostawa: gazety, ulotek, schematów sieci komunikacyjnej, plakatów, wyklejek, wizytówek, pikt...
45233142-6 „Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn w 2021 r”
39717200-3 Dostawa jednostki klimatyzacji precyzyjnej wraz z instalacją i uruchomieniem oraz demontaż obecnie u...
45233142-6 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku
45000000-7 Przebudowa budynku Urzędu Gminy Pałecznica oraz Przebudowa budynku Domu Ludowego w Niezwojowicach w ...
77300000-3 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów w...
33141000-0 Dostawa drobnego jednorazowego sprzętu medycznego (II0 dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-100/...
44211100-2 Zakup kontenera - utworzenie zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w Czastarach
15331500-2 Dostawy przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
45453000-7 „Przebudowa i zmian sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczen...
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – etap III...
92620000-3 Usługa ratownictwa wodnego wraz z pełnym wyposażeniem obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny na tere...
15800000-6 Dostawy różnych artykułów spożywczych i pieczywa
42412120-4 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechaniczno-szybowym na dole zakładu górniczego dla S...
90513000-6 Wywóz odpadów komunalnych
45220000-5 Budowa garaży w zabudowie szeregowej na terenie działek o nr ewid. 877/9 i 877/14 przy ulicy Słonecz...
48100000-9 Dostawa oprogramowania CAD/CAM/CAE
45200000-9 Budowa przewiązki (łącznika komunikacyjnego) w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jorda...
90500000-2 Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 r.
45000000-7 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny
70000000-1 Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nier...
48900000-7 Świadczenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego oprogramowania do audytu środowisk Active Dir...
45000000-7 Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal, siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem i ciągami kom...
77300000-4 Wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych i utrzymaniu rabat kwiatowych na terenie Olesna
39830000-9 Zakup i dostawa środków czystości dla Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego oraz jednostek ...
90513700-3 Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawart...
45000000-7 Budowa toru rowerowego typu pumptrack w Cybince
44110000-4 Dostawa elementów adaptacyjnych i osłonowych do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System ...
45210000-2 Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy
15100000-9 Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2021 roku
60112000-6 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Klimontów w 2021 rok...
77211400-6 Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn w 2021r.
33696000-5 Sukcesywna dostawa odczynników w ramach projektu pt. "Multicentryczna międzynarodowa platforma nauko...
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 pochodzących z prowadzenia własnej dzi...
45000000-7 Rozbudowa / modernizacja budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej P...
18424300-0 Dostawa rękawiczek medycznych, diagnostycznych, chirurgicznych oraz sekcyjnych dla potrzeb Tomaszows...
33141200-2 Dostawa specjalistycznych cewników urologicznych i trójświatłowych
45100000-8 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląski...
15500000-3 Dostawa artykułów mleczarskich dla pacjentów Szpitala w Nysie i Szpitala w Paczkowie
90000000-7 Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z po...
90640000-5 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE...
33696500-0 DOSTARCZANIE ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GŁÓWNEGO ORAZ BACK-UP
45210000-2 Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach
90524000-6 Odbiór, transport i unieszkodliwianie medycznych odpadów niebezpiecznych z RCKiK w Białymstoku. ZP/P...
90610000-6 Pozimowe i/ lub letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
50750000-7 Konserwacja i pogotowie dźwigowe oraz naprawa dźwigów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu ...
45316110-9 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej w miejscowości Starcza
44614300-0 Dostawa wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 1...
45000000-7 Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 ...
45000000-7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów
31682530-4 Zakup systemu zasilania awaryjnego (UPS) na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacj...
45310000-3 „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą”...
45100000-8 Przebudowa ul. Kieleńskiej w Kamieniu
14210000-6 Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe wraz z rozścieleniem w roku 2021
45000000-7 Remont Sali III R z dostosowaniem na pomieszczenia dla pracowników w budynku głównym A2 przy ul. N...
50532000-3 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenerg...
90510000-5 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamie...
71247000-1 PEŁNIENIE NADZORU NAD ZADANIEM PN. KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ...
79980000-7 Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2021 rok dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniw...
45453100-8 Wykonanie prac restauratorskich przy barokowym portalu kamiennym w ścianie zachodniej pałacu w Grębo...
79530000-8 USŁUGA TŁUMACZENIA TEKSTÓW I USŁUGI KOREKTORSKIE (proofreading) w języku angielskim dla Wydziału Me...
22100000-1 Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
45234113-1 Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: E...
71355000-1 Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskieg...
45233140-2 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY PILZNO
71250000-5 Przeprowadzenie podziału działki nr 428 obr. Goworowice, gmina Kamiennik, powiat nyski, woj. opolski...
39700000-9 Dostawy chłodziarek farmaceutycznych
09200000-1 Zakup opału wraz z dostawą do placówek na terenie gminy Otmuchów w 2021 roku
48328000-3 „Dostawa uniwersalnego oprogramowania do obróbki i analizy obrazu 2D/3D bazujące na algorytmach Deep...
45214100-1 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym