Browse catalog... From 3615179 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45255110-3 „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ...
45231300-8 Budowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków ...
79340000-9 Rebranding marki Uniwersytetu Opolskiego
33000000-0 Dostawa sprzętu na potrzeby oddziału COVID
33157000-5 Dostawa sprzętu na potrzeby pacjentów oddziałów COVID
30125110-5 SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓWEKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I INNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH...
33696500-0 Dostawa odczynników i materiałów na potrzeby laboratorium COVID
45233142-6 Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Proszowice
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych
48820000-2 Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – ...
38000000-5 Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety.
35113400-3 Dostawa ubrań operacyjnych jednorazowego użytku - 1800 sztuk.
18830000-6 Dostawa ochraniaczy na obuwie - 1000 sztuk.
35113410-6 Dostawa kombinezonów ochrony biologicznej - 1800 sztuk.
45231300-8 Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych w m. Kalina-Jankowo Dolne i Osiniec gmina Gniezno
71318000-0 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn - Modernizacja instalacji mechanicznego przetwar...
33631600-8 Dostawa niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów ...
33141000-0 Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centru...
72000000-5 dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządz...
45210000-2 Kompleksowa przebudowa wnętrza budynku C i remont wnętrza budynku łącznika B-C w Akademii Wychowania...
33199000-1 Środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych o...
30200000-1 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramac...
39330000-4 Dostawa urządzeń do dekontaminacji realizowana w ramach projektu „Pomorskie – bezpieczni w pracy
45000000-7 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim
72421000-7 Badanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy
45233252-0 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2021 r.-Zadanie 1- część p...
39800000-0 Zakup środków czystości, worków i pojemników na odpady medyczne oraz koszy modułowych na potrzeby je...
50800000-3 Wymiana glikolu w instalacjach solarnych - Edycja I
60130000-8 Wykonywanie usługi polegającej na transporcie medycznym Ambulansem Pacjentów Szpitala Uniwersyteckie...
44424200-0 Taśma naprawcza 48 mm x50 m DUCT silver
33141200-2 Dostawa specjalistycznych cewników urologicznych i trójświatłowych
45212220-4 „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo”...
33190000-8 Wkłady jednorazowe Flovac 1 lit. do ssaków Easy Vac 1000
18424300-0 dostawa środków ochrony indywidualnej do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 na pot...
33140000-3 Dostawa kombinezonów COVID i fartuchów barierowych
48000000-8 Dostawa oprogramowania i dysków zewnętrznych
33168000-5 Dostawa bronchoskopu
45000000-7 CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną...
33141000-0 maska FFP3 z zaworkiem
33140000-3 Dostawa masek FFP3
18143000-3 Dostawa środków ochrony indywidualnej tj. maski FFP3 z zaworem, umocowanie na głowie na rzecz Szpita...
90512000-9 Odbiór, wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych i segregowanych
33157400-9 Aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie
77300000-3 Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w ro...
33141000-0 kombinezon ochronny XXXL
18143000-3 Dostawa środków ochrony indywidualnej tj. maski FFP3 z zaworem i mocowaniem na głowie oraz kombinezo...
33140000-3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa testów wykrywających antygen SARS-Cov...
33100000-1 Dostawa osprzętu do urządzeń medycznych wraz z dzierżawą zestawów resektoskopów bipolarnych i monopo...
18424300-0 Dostawa niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu jednorazowego użytku oraz innych zakupów ...
45000000-7 ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI W AGLOMERACJI ŻÓRAWINA – ETAP II w formule zaprojektuj i wybuduj
90910000-9 Usługa utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach
45100000-8 Poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyte...
33157800-3 Zakup i dostawa pojemnika 100 ml. + filtr bakteryjny /hydrofobowy/ do regulatora ssania.
50700000-2 Gr. I Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja układów klimatyzacyjno -wentylacyjnych w obiektach w Byd...
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
24111900-4 Napełnianie tlenem medycznym sprężonym butli 2,15m3 oraz 6,7m3 oraz koszt transportu, napełnienia AD...
24100000-5 Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali z powodu pandemii Covid-19.
30234000-8 Dostawa 1 sztuki dysku SSD Samsung 860 Evo 500Gb 2,5" dla WGiG AGH
35113410-6 Kombinezony ochronne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
90921000-9 Wykonanie dezynfekcji antywirusowych pomieszczeń Poczty Polskiej w miejscowości Andrychów przy ul. ...
45100000-8 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu
30213100-6 Dostawa komputera przenośnego z akcesoriami
45453000-7 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy wybranych pomieszczeń Zakładu Mikrobiolog...
45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Nowomiejskiego
33184100-4 TAŚMY I SIATKI GINEKOLOGICZNE W PAKIETACH I – III DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ...
19520000-7 Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów komunalnych
33000000-0 Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3500.
30213100-6 Dostawa komptera przenośnego i oprogramowania
33190000-8 Zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego
45000000-7 Budowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Letniej do ul. Andersa i ul. Andersa na odcinku od ul. Wyzwo...
45200000-9 Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji w Tychach
33141420-0 Rękawice jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
45100000-8 Przebudowa ul. Morelowej w Kieleńskiej Hucie
39236000-5 Zakup i dostawa kabiny prysznicowej
39330000-4 Zamgławiacz do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
45252127-4 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
30213100-6 Dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem
33696500-0 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla oddziałów COVID
33157110-9 Maska ustno-nosowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
30213100-6 Dostawa notebooka
33100000-1 Dostawa urządzenia do dezynfekcji.
18143000-3 Zakup maseczek ochronnych wielorazowych z elanobawełny z gumką, kolor biały – 205 szt. oraz masecze...
09113000-4 zakup wraz z dostawa koksu grubego o granulacji powyżej 40 mm, wartości opałowej minimum 28000kJ/kg,...
33140000-0 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach
33600000-6 Dostawa antybiotyków i lidocainy dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. w...
15000000-8 Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na 9 części.
90500000-2 „Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ch...
09120000-6 KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPO...
45331000-6 Zakup wyposażenia obiektowego, w tym doposażenie infrastruktury technicznej w ramach projektu: „Dopo...
44423400-5 Znaki informacyjne wskazujące dojazd do parkingu dla medyków Szpitala Tymczasowego w Pyrzowicach
33100000-1 Zamówienie związane z COVID-19
33100000-1 Zamówienie związane z COVID-19
45000000-7 Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach
33100000-1 Zamówienie związane z COVID-19
71000000-8 Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kolektora tłocznego PO3 dla Oczyszczalni Ścieków „WAR...
33100000-1 Zamówienie związane z COVID-19
33600000-6 Dostawa do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim produktów leczniczych,...
24960000-1 Zamówienie związane z COVID-19
33140000-3 przetwornik
66510000-8 Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Stą...