Kurs na prawo jazdy kat. B

Order Newsletter: 1 Position: 196026 (oferta nr 967029)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-06-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kurs na prawo jazdy kat. B

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 15 beneficjentów projektu Pora na aktywność zakończonego uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy tej kategorii, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, w tym: a) przeprowadzenie niezbędnych badań przed rozpoczęciem kursu, b) przeprowadzenie kursu, c) opłacenie pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w Ośrodku Ruchu Drogowego, 2) Ilość godzin kursu: a) ilość godzin zajęć teoretycznych: 30 godz. dydaktycznych, b) ilość godzin zajęć praktycznych: 30 godz. zegarowych, 3) Ilość beneficjentów kierowanych przez Zamawiającego na kurs prawa jazdy kat. B - maksymalnie 15 beneficjentów. 4) Zajęcia będą odbywać się min. 2x w tygodniu 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe. 2) możliwość ćwiczenia testów na komputerze dostosowanym sprzętowo i programowo do symulacji egzaminu, 3) przeprowadzić egzamin wewnętrzny, który odbędzie się na koniec całego szkolenia, 4) zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu. 3. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu . 4. Harmonogram zajęć teoretycznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć praktycznych zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wszelkie zmiany harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information