Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2012r.

Order Newsletter: 1 Position: 186388 (oferta nr 960194)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-06-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2012r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW -Toruń w 2012r. CPV 45 23 32 21-4 malowanie nawierzchni 4.2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego odcinków dróg administrowanych przez RDW Toruń. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają : kosztorys ofertowy , oraz powierzchnie określone na oddzielnych załącznikach : - zał. nr 12 - SST określające wymagania techniczne. - zał. nr 13 - zestawienie rodzajów linii do malowania w 2012 - RDW - Toruń, - zał. nr 14 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 273 - zał. nr 15 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 550 - zał. nr 16 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 245 - zał. nr 17 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 551 - zał. nr 18 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 552 - zał. nr 19 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 554 - zał. nr 20 - zestawienie pow. do malowania droga wojewódzka nr 589 - zał. nr 21 - przejścia dla pieszych i piktogramy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach : znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych. Łączna powierzchnia do malowania cienkowarstwowego - 9 823,94 m2 Szczegółowy zakres oznakowania poziomego , /plan liniowy oznakowania poziomego/ jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW Toruń 4.3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będących częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.07.2012 Termin wykonania umowy należy traktować jako wymagany.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30