Usługi w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 118389 (oferta nr 952583)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-05-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń w 2012 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2012r. Wspólny Słownik Zamówień : CPV 77 31 20 00-0 - 6 Usługi w zakresie koszenia traw i chwastów Koszenie jednokrotne traw i chwastów obejmuje powierzchnię ogółem - 8 234,00 m2 na n/w drogach: Numer ew. Nazwa drogi Lokalizacja Długość odcinka Powierzchnia w m2 od km do km 291 Stacja kolejowa Otłoczyn - Droga 91 0+000 2+187 2,187 5 400,00 258 Droga 91Brzoza- rz. Wisła 0+000 0+945 0,945 2 000,00 566 Stacja kolejowa Czernikowo- Droga 10 0+000 0+334 0,334 834,00 Ogółem 3,466 8 234,00 Koszenie dwu i trzykrotne traw i chwastów obejmuje powierzchnię ogółem - 817 244,00 m2 na n/w drogach: Numer ew. Nazwa drogi Lokalizacja Długość odcinka Powierzchnia w m2 x krotność koszenia od km do km 273 Cierpice- Mała Nieszawka - Droga 257 0+000 7+120 7,120 10 562,0 x2 = 21 124,00 546 Zławieś Wielka - Łubianka 0+000 13+123 13,123 55 116,0 x2 = 110 230,00 552 Różankowo - Droga K 91 0+000 6+008 6,008 23 028,0 x3 = 69 084,00 553 Toruń - Wybcz 6+142 21+780 15,638 109 500,0 x3 = 328 500,00 556 Ostrowite - Zbójno 0+000 12+759 12,759 37 889,0 x2 = 75 778,00 589 Grzywna - Chełmża 0+000 4+226 4,226 20 400,00 x3 = 61 200,00 597 Rzęczkowo- Cichoradz - Unisław 0+000 10+242 10,242 32 893,0 x2 = 65 786,00 649 Pluskowęsy - Mlewo - Sierakowo 0+000 14+918 14,918 42 770,0 x2 = 85 540,00 Ogółem 84,034 817 244,00 Razem koszenie jednokrotne, dwukrotne i trzykrotne obejmuje powierzchnie - 825 478,00 m2 W kosztorysie ofertowym cena jednostkowa za koszenie będzie rozliczana za 100 m2 (825 478,00 : 100m2 = 8 254,78 ) 3.4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymogi techniczne co do wykonania zamówienia znajdują się w SST.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 773120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information