Remont nawierzchni poprzez frezowanie i ponowne ułożenie warstwy ścieralnej drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin, odcinek w m. Golub - Dobrzyń od km 55+400 do km 55+800, długość 0,400 km

Order Newsletter: 1 Position: 117135 (oferta nr 950896)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-05-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont nawierzchni poprzez frezowanie i ponowne ułożenie warstwy ścieralnej drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin, odcinek w m. Golub - Dobrzyń od km 55+400 do km 55+800, długość 0,400 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, - skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej, - rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, - regulacja pionowa urządzeń, - odnowa oznakowania poziomego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót), zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich - tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information