Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 171346 (oferta nr 948868)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-05-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Przedłożył oświadczenie, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tej ustawy. 2. Zawarł umowę zgodnie z poniższymi warunkami: 1) ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem następujących nośników : a) w przypadku centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym - wody gorącej o zmiennej temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu ciepłowniczego Miasta Krakowa zgodnie z obowiązująca tabela regulacyjną, b) w przypadku ciepłej wody użytkowej w okresie letnim wody gorącej o stałej temperaturze. 2) dostarczenie energii cieplnej dla celów ogrzewania będzie sezonowe w okresie pomiędzy wrześniem a majem następnego roku, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność dostarczania ciepła w celu ogrzania obiektu, 3) rozpoczęcie lub przerwanie dostarczanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania nastąpi na wniosek pisemny odbiorcy. a) w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku , jeśli węzeł jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji, b) w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku jeśli węzeł nie jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy 4) dostawa energii cieplnej dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest całoroczna z wyjątkiem ; a) czasu trwania robót inwestycyjnych, remontów, prób i badań kontrolnych - tylko w okresie letnim ( maj - sierpień) b) Dostawca o zamierzonej przerwie i czasie jej trwania ma powiadomić na 7 dni wcześniej c) przerwa nie może przekroczyć 14 dni,.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 093000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information