Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych MOPS w Krakowie z zakresu pracy socjalnej z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz elementów diagnozy psychiatrycznej

Order Newsletter: 1 Position: 167600 (oferta nr 946533)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-05-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych MOPS w Krakowie z zakresu pracy socjalnej z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz elementów diagnozy psychiatrycznej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych MOPS w Krakowie z zakresu pracy socjalnej z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz elementów diagnozy psychiatrycznej. 2. Tematyka szkolenia: 1) praca socjalna z klientem z zaburzeniami psychicznymi (szczególnie ze schizofrenią) mająca na celu poprawę kompetencji społecznych i zawodowych, 2) praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi nadużywającą alkohol i narkotyki, 3) pomoc rodzinie z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi i rozwoju. Budowanie sieci oparcia społecznego. 4) zaburzenia psychiczne - psychopatie, zaburzenia osobowości, nerwice, 5) komunikacja interpersonalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi, 3. Liczba uczestników: 80, w czterech grupach szkoleniowych po 20 osób każda 4. Wymiar szkolenia. 1) liczba uczestników 80, w czterech grupach szkoleniowych po 20 osób każda, 2) liczba godzin dydaktycznych szkolenia dla każdej grupy: 24. Łącznie 96 godzin szkolenia, 3) zajęcia dla każdej grupy będą odbywać się: a) w wymiarze 8 godzin dziennie, b) w ciągu trzydniowych cyklów. 5. Termin realizacji: 4) od dnia podpisania umowy do 30.11.2012r. Realizacja usługi odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.30 -15.30, 5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram zajęć (z wyłączeniem lipca i sierpnia) do akceptacji, w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 796320003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information