Dostawa słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 roku

Order Newsletter: 1 Position: 107685 (oferta nr 936131)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-05-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 roku

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 roku. Wspólny Słownik Zamówień: 34.92.84.60-0 Słupki drogowe 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia dla: Odbiorcami powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw słupków prowadzących określa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr- 9 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1 Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (2a, 2b, 2c, 2d, 2e) winny uwzględniać cenę słupka prowadzącego, słupka prowadzącego wraz z hektometrem, km, nr drogi oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, 3.2 Dostawę słupków prowadzących, Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Włocławku i Żołędowie, 3.3 Dostawy pachołków winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3.4 Słupki prowadzące powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. 3.4 Termin kaŜdorazowej dostawy - do 14 dni od daty złoŜenia zamówienia, 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349284600

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information