Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w ciągu dróg wojewódzkich: część 1 - dr. woj. 237 w km 41+297 w m. Pruszcz, cześć 2 - dr. woj. 543 w km 21+800

Order Newsletter: 1 Position: 151674 (oferta nr 933904)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-05-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w ciągu dróg wojewódzkich: część 1 - dr. woj. 237 w km 41+297 w m. Pruszcz, cześć 2 - dr. woj. 543 w km 21+800

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu grogi wojewódzkiej 237 w km 41+297 w m. Pruszcz Zakres opracowania: projekt wykonawczy: - projekt wykonawczy, - uzgodnienia z właścicielem cieku oraz gestorami urządzeń obcych jeżeli wystąpi konieczność, - kopie mapy zasadniczej i wypisy z ewidencji gruntów w obrębie przebudowy przepustu, projekt organizacji ruchu na czas przebudowy przepustu, kosztorys inwestorski, opracowanie materiałów przetargowych zawierających: SST, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Część nr 2 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu grogi wojewódzkiej 543 w km 21+890 Zakres opracowania: projekt wykonawczy: - projekt wykonawczy, - uzgodnienia z właścicielem cieku oraz gestorami urządzeń obcych jeżeli wystąpi konieczność, - kopie mapy zasadniczej i wypisy z ewidencji gruntów w obrębie przebudowy przepustu, projekt organizacji ruchu na czas przebudowy przepustu, kosztorys inwestorski, opracowanie materiałów przetargowych zawierających: SST, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Dokumentację projektową należy wykonać w 3 egzemplarzach dotyczy każdej części. Każda w teczce ze spisem zawartości. Dodatkowo w wersji elektronicznej (przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej w formacie danych MS Excel).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361-15/2012

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30