Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Order Newsletter: 1 Position: 148152 (oferta nr 931527)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-05-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, według programu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pn. PRIDE: Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Szkolenie winno być przeprowadzone w oparciu o nowe wydanie programu zawierające nowe ćwiczenia oraz nowe treści dostosowujące Program do zmian wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) 2. Celem szkolenia jest teoretyczne oraz warsztatowe przygotowanie kandydatów do pełnienia roli opiekunów w Zastępczych formach opieki rodzinnej. Szkoleniem będzie objętych 10 osób. 3. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności: 1) opiekuńczych (związane z zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa), 2) zaspokajania potrzeb rozwojowych (potrzeby edukacyjne, emocjonalne, wyższe, potrzeby związane z rozwojem fizycznym, poczuciem własnej wartości, nabywaniem umiejętności życiowych itd.), 3) wzmacniania więzi z rodziną naturalną, 4) wzmacniania trwałych, pozytywnych związków (chodzi tu o pomoc dziecku w nawiązywaniu pozytywnych, budujących związków z rówieśnikami oraz z innymi dorosłymi, w tym np. z opiekunami zastępczymi), 5) pracy zespołowej (umiejętności społeczne traktowane oddzielnie jako niezwykle ważne w zespołowym procesie opieki zastępczej), 4. Liczba godzin szkolenia 21. Szkolenia winny odbywać się raz w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny. 5. Szkolenie odbywać się będzie w lokalu Zamawiającego, przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 850000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information