Dostawa znaków drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 89163 (oferta nr 912605)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-04-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa znaków drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa znaków drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012r. Słownik CPV: 34.99.22.00-9 znaki drogowe Zamawiający dokonuje zamówienia dla jednostek terenowych na : - dostawę znaków drogowych Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Odbiorcą powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw znaków drogowych pionowych określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr-9 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1 ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (A, B, C, D, E, F) winny uwzględniać cenę znaku wraz z uchwytami i słupkami oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, lub miejsc wskazanych przez dany Rejon. 3.2 dostawę znaków Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żołędowie, 3.3 dostawy znaków winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3.4 termin każdorazowej dostawy - do 4 dni od daty złożenia zamówienia, 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349922009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30