Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2012 r. z podziałem na 4 części

Order Newsletter: 1 Position: 80739 (oferta nr 901651)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-04-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu - RDW Żołędowo w 2012 r. z podziałem na 4 części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia dla: 2.1. części nr 1 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów oraz podobnego do nich sprzętu: 1. obsługa techniczna OT - 1 (planowana ilość napraw ok. 12 razy), 2. obsługa techniczna OT - 2 + wymiana oleju (planowana ilość napraw ok. 12 razy) wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7/91 Naczelnego Dyrektora ODP z dnia 6.05.1991 r. - dołączony do SIWZ, 3. naprawy bieżące (awaryjne) wynikające z eksploatacji pojazdów bądź podobnego sprzętu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 140), Pojazdy i sprzęt przewidziany do napraw warsztatowych: 1. Polonez Caro+ o numerze rejestracyjnym BCS 3329, 2. Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym CBY 42M5, 3. Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CBY JK88, 4. Intrall Lublin 3 Mi o numerze rejestracyjnym CBY 39SH, 5. Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CB 9654G, 6. Przyczepa ciągnika o numerze rejestracyjnym CBY R152, 7. Przyczepa samochodowa o numerze rejestracyjnym CBY R004, 8. Rozdrabniarka do gałęzi Skorpion o numerze rejestracyjnym CBY R150, 9. Ładowacz Cyklop, 10. Ciągnik Farmtrac 70 o numerze rejestracyjnym CBY N509. 2.2. części nr 2 - usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg: 1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2. Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 230), 3. Wykonanie przeglądów i napraw po przeglądowych w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw (awarii) u Wykonawcy ZUD, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przed wykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 5. Sprzęt biorący udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg musi przejść przegląd w terminie 01.05.2012-01.10.2012 r. - planowana ilość - po 1 razie w roku. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy: 1. Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., 2. Solarka Stratos VCXN - 1 szt., 3. Piaskarka P-1 - 3 szt., 4. Pług PO- 64 - 2 szt., 5. Pług OZW 32 - 4 szt., 6. Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt., 7. Pług PO255 - 1szt., 8. Pług SNK-27 - 1szt. 2.3. części nr 3 - usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu - naprawa sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 50), Sprzęt przewidziany do konserwacji i usuwania awarii: 1. Kosy spalinowe FS 200 - 2 szt., FS 350 - 2 szt., FS 450 - 2 szt., 2. Kosiarka HORTMASZ - 1 szt., 3. Podkrzesywarka HT-75 - 3 szt., 4. Piły spalinowe MS 361 - 2 szt., MS 250 - 1 szt., MS 261 - 1 szt., MS 440 - 1 szt., 5. Zagęszczarka CF 1 - 1 szt., 6. Zagęszczarka VP 1340 R - 1 szt., 7. Agregat prądotwórczy F7001 - 1 szt., 8. Świder glebowy BT 360 - 1 szt., 9. Piła do cięcia asfaltu TS-400 - 1szt., 10. Dmuchawo-opryskiwacz SR-420 - 1 szt. 2.4. części nr 4 - usługi w zakresie przeglądu, naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA 1. Przegląd sprzętu wg ilości i ceny jednostkowej przeglądu (orientacyjna, planowana ilość przeglądów - 1 raz w roku), 2. Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 45), 3. Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. 4. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii: 1. Wysięgnik FME 500 2. Głowica Kosząca UMK 1200 3. Wiertnica EBG 4. Szczotka myjąca DWB 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej. 6. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 3 miesiące, a na nowo wbudowane części 12 miesięcy - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 8. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 9. W przypadku awarii pojazdów Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information