przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących w ramach projektu Pora na aktywność indywidualne programy usamodzielnienia.

Order Newsletter: 1 Position: 103936 (oferta nr 894873)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-04-03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących w ramach projektu Pora na aktywność indywidualne programy usamodzielnienia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących w ramach projektu Pora na aktywność indywidualne programy usamodzielnienia. 2. Superwizja będzie prowadzona w formie spotkań grupowych. Zajęcia będą realizowane dla 2 grup, liczących od 7 do 10 osób każda. 3. Ilość godzin dla jednej grupy 16, łącznie: 32. 4. Zajęcia dla każdej z grup odbywać się będą raz w miesiącu wg ustalonego wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego harmonogramu ( z wyłączeniem lipca i sierpnia 2012r.) Jedno spotkanie trwać będzie 4 godziny zegarowe (w tym 15 minut przerwy). 5. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek w godz.9.00-17.00, wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30. 6. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji usługi tj: komputer, rzutnik, flipczart lub tablicę, markery. III Metody i cel superwizji 1.Zajęcia superwizji prowadzone będą w zakresie metodologii pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach, by stali się świadomi swoich umiejętności i dzięki temu udoskonalili swój warsztat pracy. 2. Superwizje prowadzone będą na bazie doświadczeń uczestników, w oparciu o metody aktywizujące: m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów, pytanie o cel, o motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań, z zastosowaniem technik audiowizualnych. 3.Osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów. 4. Superwizowani dzielić będą się doświadczeniami, refleksjami i wiedzą, oraz będą się wzajemnie wspierać. 5.Zajęcia odbywać będą się w oparciu o zindywidualizowane podejście ( praca w oparciu o konkretny przypadek). Wspólnie budowane będą plany pomocy klientom. 6.Uczestnicy zajęć doskonalić będą umiejętności: pracy z grupą, interpretowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, planowania pracy z klientem, negocjacji, asertywnego współdziałania z klientem, dokonywania oceny pracy klienta, wykorzystywania dostępnych narzędzi wpływu na klienta. 7.Część zajęć będzie filmowana przez Wykonawcę w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. IV Miejsce realizacji Usługa będzie realizowana w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Krakowa. V Termin realizacji: Od 01.05.2012r do 31.10.2012r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: doświadczenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30