Świadczenie usług telefonii komórkowej dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 71367 (oferta nr 888717)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-03-28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Wymogi dotyczące abonamentów 1) Wykonawca będzie świadczył usługę dla jednego numeru telefonu w oparciu o abonament miesięczny, o poniższych parametrach (podano parametry dla 1 okresu rozliczeniowego trwającego 1 miesiąc kalendarzowy): a) 250 minut rozmów w ramach abonamentu do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne, b) 2000 minut rozmów, w ramach abonamentu, na rozmowy wewnątrz sieci firmowej utworzonej z numerów komórkowych użytkowanych przez Zamawiającego, c) 40 SMS lub MMS w ramach abonamentu do wszystkich sieci. 2) Wykonawca będzie świadczył usługę dla drugiego numeru telefonu w oparciu o abonament miesięczny, o poniższych parametrach (podano parametry dla 1 okresu rozliczeniowego trwającego 1 miesiąc kalendarzowy): a) 150 minut rozmów w ramach abonamentu do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne, b) 2000 minut rozmów, w ramach abonamentu, na rozmowy wewnątrz sieci firmowej utworzonej z numerów komórkowych użytkowanych przez Zamawiającego, c) 30 SMS lub MMS w ramach abonamentu do wszystkich sieci. 2. Warunki pozostałe 1) Wykonawca bezpłatnie włączy nowe numery telefonów do wewnętrznej sieci firmowej. 2) Po przekroczeniu limitów, o których mowa w ust. 1 połączenia wychodzące lub wysyłanie wiadomości SMS i/lub MMS będą zablokowane. 3) W przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen rynkowych w trakcie trwania umowy do poziomu niższego, niż określone w ofercie, Wykonawca zastosuje korzystniejsze zmiany wobec Zamawiającego, przy czym wprowadzone zmiany nie będą skutkować przedłużeniem okresu na jaki zostanie zawarta umowa. Zmiana treści zawartej umowy w w/w zakresie zostanie dokonana w drodze stosownego aneksu. 4) Szczegółowe wykazy (tzw. bilingi) indywidualnych rozmów dla poszczególnych numerów telefonów Wykonawca sporządza nieodpłatnie w formie elektronicznej dla każdego okresu rozliczeniowego i udostępnia Zamawiającemu na stronie internetowej. 5) Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do szczegółowych wykazów bieżących połączeń dla każdego numeru oddzielnie w formie elektronicznej, poprzez dostęp na stronie www Wykonawcy do której ze strony Zamawiającego będzie miał dostęp jedynie upoważniony pracownik Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewni bezpłatną możliwość bieżącego sprawdzania stanu wykorzystanych minut każdemu użytkownikowi poprzez SMS lub infolinię. 6) W ramach miesięcznej opłaty abonamentowej Wykonawca zapewnia Zamawiającemu m.in.: a) taryfikowanie rozmów krajowych co sekundę, od początku trwania połączenia. b) bezpłatne inicjowanie połączeń, c) bezpłatne korzystanie z poczty głosowej na terenie Polski, d) bezpłatny CLIP/CLIR, e) bezpłatne blokowanie SMS reklamowych, f) bezpłatne blokowanie wysyłania SMS na serwisy płatne, g) bezpłatne blokowanie/odblokowywanie karty SIM h) wyznaczenie stałego doradcy (konsultanta) do bieżących kontaktów z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego. Doradca musi być dyspozycyjny w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy, w pozostałych porach Wykonawca udostępni możliwość kontaktu z ogólnym Biurem Obsługi Klienta Wykonawcy, gdzie po odpowiedniej weryfikacji Zamawiającego będzie istniała możliwość pełnej ingerencji w zamówione /oferowane/ usługi i ustawienia, i) przechodzenie niewykorzystanego pakiet minut i usług na następny okres rozliczeniowy i rozliczanie w pierwszej kolejności.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642120005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information