Przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników MOPS w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 69551 (oferta nr 886950)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-03-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników MOPS w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Ilość osób: 1) Grupa pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: nie więcej niż 15 osób, 2) Grupa pracowników administracyjno - biurowych: nie więcej niż 3 osoby. 2. Szkolenia będą odbywać się w maksymalnie 20-osobowych grupach. 3. Pracownicy Zamawiającego mogą brać udział w szkoleniu wraz z innymi klientami Wykonawcy. 4. Przedmiot zamówienia zostanie realizowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm.). 5. Szkolenie dla grupy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami odbędzie się w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie dla grupy pracowników administracyjno - biurowych odbędzie się w wymiarze 8 godzin dydaktycznych. 6. Szkolenie odbędzie się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Krakowa 7. Wykonawca zapewni minimalne wyposażenie dydaktyczne: ekran, projektor multimedialny i komputer. 8. Wykonawca przeprowadzi szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów. 9. Wykonawca zaprezentuje pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz użycia gaśnicy. 10. Wykonawca dostarczy do akceptacji szczegółowe programy szkoleń opracowane dla określonych grup stanowisk w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wydać wszystkim uczestnikom materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, 2) zapewnić każdemu uczestnikowi poczęstunek w formie drożdżówki oraz dostęp do kawy, herbaty oraz zimnych napojów, 3) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń wraz z protokołami z egzaminu, 4) dostarczyć Zamawiającemu dziennik szkoleń potwierdzający odbycie szkolenia zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy stanowisk. 12. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w okresie od 2.04.2012 r. do 30.06.2012 r. na podstawie częściowych zamówień przesyłanych przez Zamawiającego wraz z listą pracowników kierowanych w danym terminie. 13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla danej grupy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia częściowego. 14. Wykonawca wystawi faktury po przeprowadzeniu każdego szkolenia..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 796320003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information