Zakup oprogramowania Barracuda NG Firewall

Order Newsletter: 1 Position: 93194 (oferta nr 886422)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-03-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup oprogramowania Barracuda NG Firewall

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania Barracuda NG Firewall, zgodnie z poniższym zakresem: 1) Oprogramowanie Barracuda NG Firewall Vx50 - 2 szt. 2) Serwis ww. oprogramowania przez okres 1 roku 3) Upgrade DES do AES - 2 szt. 4) Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z istniejącym rozwiązaniem konsoli centralnego zarządzania (Phion Management Centre Enterprise Edition w wersji 4.2), czyli musi umożliwiać pełne wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności zawartych w tej konsoli w wersji posiadanej przez Zamawiającego. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania nowszej wersji konsoli centralnego zarządzania na bazie posiadanych licencji, tak aby rozwiązanie było w pełni kompatybilne, przy zastrzeżeniu, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z instalacją nowszej wersji konsoli management Centre . 6) Rozwiązanie ma umożliwiać pełne zdalne zarządzania firewallem, serwerem VPN oraz pozostałymi serwisami uruchomionymi w Management centre z jednej graficznej konsoli administracyjnej pracującej pod systemami MS Windows 2. Ustalenia dodatkowe: 1) Każda z licencji musi pozwalać na obsługiwanie do 50 adresów IP 2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. 3) Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Zamawiający nie może w szczególności: a) rozpowszechniać ani udostępniać oprogramowania stanowiącego przedmiot licencji, ani jego fragmentów, w tym zawartości, ani kopii; w szczególności zaś nie może udostępniać ich osobom trzecim; b) dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, c) dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, 4) Zamawiający dopuszcza, aby w kwestiach nie uregulowanych w umowie oraz w dokumentacji zamówienia, zastosowanie miał regulamin świadczenia usług stosowany przez Wykonawcę wobec innych klientów, o ile nie jest on sprzeczny z postanowieniami określonymi w siwz. 3. Wykonawca doręczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 w godzinach pracy Zamawiającego, w pon. od 9:00 do 16:30, oraz od wtorku do piątku, od 7:30 do 15:00. Koszt dostawy ponosi Wykonawca

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 482191007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30