Wykonanie przeglądu kotła CO + CWU w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 66115 (oferta nr 882730)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-03-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie przeglądu kotła CO + CWU w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu kotła CO + CWU w obiekcie przy ul. Koprowej 4 w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Zakres przeglądu: 1) określenie stanu technicznego urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania, 2) określenie efektywności energetycznej kotła, 3) określenie poprawności doboru kotła do potrzeb grzewczych w obiekcie. 4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz w sytuacjach wynikających z przepisu prawa zawiadomienie właściwego organu administracji państwowej lub samorządowej o wynikach przeprowadzonej kontroli. 2. Wytyczne dotyczące protokołów: 1) protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby, a w szczególności ustalenia w zakresie: a) określenia efektywności energetycznej, b) określenia poprawności doboru kotłów do potrzeb grzewczych, c) stanu technicznego elementów objętych kontrolą, d) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów objętych kontrolą, e) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, 2) skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem, 3) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać uzupełnienia treści i załączników do protokołu, pod rygorem niewypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy, 4) w przypadku sporządzenia dokumentacji graficznej i/lub fotograficznej zostanie ona dołączona do protokołu. Termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 23.03.2012 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 710000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information