Remont i wzmocnienie mostu przez rz. Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 569 w km 11+156 w m. Elgiszewo

Order Newsletter: 1 Position: 87666 (oferta nr 881935)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-03-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont i wzmocnienie mostu przez rz. Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 569 w km 11+156 w m. Elgiszewo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Obiekt jest konstrukcją wolnopodpartą dwuprzęsłową wykonaną z prefabrykowanych belek kablobetonowych typu WBS. Długość przepustu - 48,20 m Całkowita szerokość przepustu - 9,00 m Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) Prace rozbiórkowe nawierzchni i istniejącego wyposażenia mostu, 2) Wzmocnienie płyty pomostu i dźwigarów głównych, 3) Ułożenie nowej izolacji i nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, montaż barier ochronnych i balustrad, 4) Wykonanie nowego odwodnienia mostu i dojazdu od strony Ciechocina, 5) Umocnienie skarp nasypu drogowego wokół przyczółków, 6) Remont drogi na dojazdach do mostu wraz z ułożeniem nowej nawierzchni jezdni.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211113

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30