Usługa w zakresie zamiatania pozimowego ulic w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2012 roku z podziałem na dwie części

Order Newsletter: 1 Position: 55567 (oferta nr 869311)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-03-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie zamiatania pozimowego ulic w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2012 roku z podziałem na dwie części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługa w zakresie zamiatania pozimowego ulic w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2012 roku z podziałem na dwie części Część nr 1 zamówienia : - zamiatanie pozimowe - 8 212,00 m2 Część nr 2 zamówienia : - zamiatanie pozimowe - 6 396,00 m2 Szczegółowy wykaz ulic do zamiatanie pozimowego określony jest w kosztorysach ofertowych określonych dla część nr 1 i część nr - 2 Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: zamiatanie ulic po okresie zimowym - dla części nr 1 i 2: wszystkie ulice w krawężnikach, sprzątanie jednokrotne-oczyszczenie z piasku i zanieczyszczeń, 1.2. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 906120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30