Zakup dodatkowych funkcjonalności programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 60314 (oferta nr 859663)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-02-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup dodatkowych funkcjonalności programu finansowo-księgowego dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakup dodatkowych opcji i funkcjonalności do programu finansowo-księgowego użytkowanego przez Zamawiającego, a to: a) zdefiniowanie czynności związanych z zamknięciem roku 2011 (dla 12 stanowisk), b) wprowadzenie do obowiązującego planu kont nowych: konto 245 - wpływy do wyjaśnienia i konto 900 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym (dla 12 stanowisk), c) dostosowanie użytkowanego programu do nowego podziału zadań, określonego w załączniku nr 1 do umowy (dla 12 stanowisk), d) dostosowanie programu w sposób umożliwiający księgowanie projektów unijnych z jednoczesnym tworzeniem załącznika nr 1 do wniosków o płatność, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy(dla 12 stanowisk), e) poprawienie sprawozdawczości, zgodnie z potrzebami Zamawiającego (wydatki i dochody), f) poprawa modułu dochodów (dla 3 stanowisk) polegająca na: modernizacji planu ratalnego, poprzez możliwość naliczania odsetek, automatycznej aktualizacji tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, umożliwieniu wydruku potwierdzenia sald, automatycznym wyliczaniu zaległości należnych, potrzebnych do sporządzenia sprawozdania RBN, wprowadzeniu sposobu rozliczenia konta 290 odpisy aktualizujące należności, polegającym na aktualizacji należności spornych lub należności do wyjaśnienia w zależności od terminu ich wymagalności g) utworzenie modułu PFRON jako środki pozabudżetowe (dla 3 stanowisk); 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dodatkowych opcji i funkcjonalności oraz modułu Depozyty 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 484430005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information