Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu będących w posiadaniu RDW we Włocławku w 2012 r z podziałem na 3 części zamówienia.

Order Newsletter: 1 Position: 51938 (oferta nr 852155)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-02-21

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i sprzętu będących w posiadaniu RDW we Włocławku w 2012 r z podziałem na 3 części zamówienia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji pojazdów będących w posiadaniu RDW Włocławek w 2012 r z podziałem na 3 części. Część zamówienia nr 1, dotyczy napraw i konserwacja pojazdów /szacunkowa ilość r-godz.-600/ - naprawa samochodu osobowego marki DAWEOO 3S11TICO- 1 szt, - naprawa samochodu osobowego marki SKODA FABIA SEDAN- 1 szt, - naprawa samochodu osobowego marki CITROEN JUMPER- 2szt, CITROEN NEMO-1 szt, - naprawa samochodu osobowego marki NEXIA-1 szt, - naprawa samochodu marki LUBLIN - 2 szt, - naprawa przyczepek lekkich NIEWIADÓW -3 szt, - rębak do gałęzi.-1 szt. Część zamówienia nr 2 - dotyczy napraw i konserwacji sprzętu /szacunkowa ilość r-godz.-150/ - naprawa pił spalinowych - 4 szt, - naprawa kos mechanicznych- 6 szt, - naprawa zagęszczarki - 1 szt, - naprawa piły do asfaltu- 1 szt, - naprawa podkrzeszywarki- 4 szt, - naprawa wiertarki glebowej- 1 szt, - naprawa agregatu prądotwórczego- 1 szt Część zamówienia nr 3- dotyczy napraw i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA- szacunkowa ilość r-godz 200/ - naprawa głowicy do koszenia trawy - 2 szt, - naprawa głowicy do cięcia krzewów- 1 szt, - naprawa wiertnicy glebowej - 1 szt, - naprawa myjki do znaków- 2 szt, - naprawa wysięgnika - 1 szt, -naprawa pługa - 2 szt, - naprawa solarki - 2 szt. 3.4Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności : a/wykonanie obsług technicznych OT wg zakresu czynności instrukcji danego pojazdu lub sprzętu, b/wykonanie wszelkich naprawy typu mechanicznego środków transportowych i sprzętowych c/wykonanie wszelkich napraw typu instalacji elektrycznej środków transportowych i sprzętowych d/wykonanie konserwacji przekrojów zamkniętych i podwozi (z wyjątkiem pojazdów objętych gwarancją producenta) , e/komputerowa diagnostyka systemów elektrycznych pojazdów i diagnostyka silnika i układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy i sprawność środków transportowych, f/blacharstwo i lakiernictwo samochodów, g/naprawy awaryjne Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportowych przewidzianych do naprawy w 2012 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information