Usługi w zakresie konserwacji publicznych sygnalizacji świetlnych w 2012r.

Order Newsletter: 1 Position: 30141 (oferta nr 837449)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-02-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji publicznych sygnalizacji świetlnych w 2012r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie konserwacji publicznych sygnalizacji świetlnych w 2012r. 2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: CZĘŚĆ I - sygnalizacja świetlna w m. Radziejów, ul. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Sompolno, w km 44+144 wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa CZĘŚĆ II a) sygnalizacja świetlna w m. Bielawy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław, w km 54+667 - wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa i nad jezdnią b) sygnalizacja świetlna w m. Piechcin, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław, w km 58+908 - wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa i nad jezdnią c) sygnalizacja świetlna w m. Kobylarnia, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza - Wylatowo - pulsacyjne sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa 3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach konserwacji sygnalizacji należy: - zapewnienie właściwego działania sygnalizacji - wymiana żarówek, bezpieczników, przegląd szafki sterowniczej - termin wykonania nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego - dbałość o estetykę i dobrą widoczność urządzeń sygnalizacyjnych - mycie szklanych osłon, masztów i wysięgników sygnalizatorów - w zależności od potrzeb, nie mniej niż raz na kwartał. W przypadku awarii układów elektronicznych Wykonawca wystawi fakturę powiększoną o koszt zakupu części a kopię faktury za zakup części dołączy do faktury za usługę. Zakup części nie będzie obciążał niniejszej umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information