Przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla 7 pracowników MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 27773 (oferta nr 834758)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-02-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla 7 pracowników MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu służby przygotowawczej dla 7 pracowników MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) ilość godzin dydaktycznych szkolenia (45-minutowych): 25 2) Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. 3) miejsce szkolenia: w granicach administracyjnych Krakowa. 2. Tematyka szkolenia: 1) konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa a) organy władzy ustawodawczej wykonawczej i sądowniczej. b) źródła prawa i ich hierarchia - proces legislacyjny c) prawo polskie a prawo unijne d) praktyczne posługiwanie się aktami prawnymi 2) organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej a) podział administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej b) samorząd terytorialny - istota, struktura, zadania c) organizacja samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminy 3) procedury administracyjne a) postępowanie administracyjne - rodzaje, zasady, podstawy prawne b) decyzje administracyjne i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania administracyjnego c) środki odwoławcze i nadzorcze w postępowaniu administracyjnym d) terminowość załatwiania spraw 4) pracownicy samorządowi a) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym b) prawa i obowiązki pracownika samorządowego c) elementy Kodeksu Pracy d) etyka zawodowa pracownika samorządowego 5) finanse publiczne a) budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego - tryb uchwalania budżetu na przykładzie budżetu gminy b) dyscyplina finansów publicznych c) zasady wydawania publicznych środków finansowych w Gminie Kraków 6) zamówienia publiczne, a) przedmiotowy i podmiotowy zakres zamówień publicznych, b) tryby (procedury) zamówień publicznych, 7) fundusze europejskie, a) struktura instytucjonalna UE, b) proces decyzyjny w UE, c) komitety i grupy robocze w procesie podejmowania decyzji w UE, d) aktualne programy operacyjne, 8) dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, informacje niejawne, a) zasady udzielania informacji publicznej, b) Biuletyn Informacji Publicznej, c) ochrona danych osobowych, d) informacje niejawne - rodzaje i ochrona.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30