Dostęp do serwisu prawnego w wersji on-line w roku 2012

Order Newsletter: 1 Position: 25323 (oferta nr 831517)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostęp do serwisu prawnego w wersji on-line w roku 2012

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostęp do serwisu prawnego w wersji on-line w roku 2012., o następujących funkcjonalnościach: 1) zapewnienie dostępu do wszystkich obowiązujących aktów prawnych ustawodawstwa krajowego, 2) dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej, 3) dostęp do orzecznictwa sądów powszechnych, 4) codzienna aktualizacja serwisu- uchwalone akty prawne zamieszczane są w bazie w ciągu kilku dni od ich ogłoszenia, 5) wyszukiwarka aktów prawnych uwzględniająca fleksję wprowadzonego hasła, 6) alfabetyczny skorowidz z możliwością szukania według kategorii, 7) możliwość wyodrębnienia spisu treści wybranego aktu prawnego, 8) możliwość sprawdzenia archiwalnego stanu prawnego obowiązującego w konkretnym dniu, poprzez ustawienie daty, 9) informacja o zmianach zamieszczona bezpośrednio przy nowelizowanej jednostce redakcyjnej, z możliwością porównania zmian, 10) informacja o orzecznictwie związanym z poszczególnymi normami prawnymi, przypisana bezpośrednio do jednostki redakcyjnej aktu prawnego, z hiperłączem 11) informacja o piśmiennictwie związanym z poszczególnymi przepisami, przypisana bezpośrednio do danej jednostki redakcyjnej aktu, z hiperłączem, 12) wzory pism, umów. 13) dostęp do serwisu on-line przez Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 14) dostępność serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej lub Mozilla 3.6 lub wyższej,. 15) aktualizacja bazy programu wersja na on-line minimum 1 raz w tygodniu. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi programu trwające 4 godziny zegarowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 480000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48483

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30