Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu w 2012r.

Order Newsletter: 1 Position: 23061 (oferta nr 828872)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-01-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu w 2012r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu w 2012r. 2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: CZĘŚĆ I - naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Inowrocławiu tj. - samochód SKODA FABIA - samochód DAWEOO LANOS - samochód DAEWOO TICO - samochód LUBLIN - przyczepa VIOLA o masie całkowitej do 750 kg CZĘŚĆ II - naprawy środków transportowych garażujących w Mogilnie tj. - samochód DAWEOO LANOS - samochód LUBLIN - przyczepa VIOLA o masie całkowitej do 750 kg 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Wykonawca udzieli na wykonane usługi 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury. 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów w trakcie trwania umowy. 8. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp. - konserwacji pojazdów, - przeglądów technicznych OT-2, - transportu w przypadku awarii - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów - rozliczać wykonane usługi w oparciu o katalog warsztatowych norm czasu pracy - materiał niezbędny do wykonania naprawy dostarczać będzie Wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny zakupu. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information