Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piłsudskiego nr 29 Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 22262 (oferta nr 826980)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piłsudskiego nr 29 Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych oraz sanitariatów w obiekcie będącym w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, usytuowanym przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie. 2. Godziny sprzątania Zamawiający wskaże po podpisaniu umowy. 3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że minimalna liczba godzin sprzątania w tygodniu wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) godzin. 4. Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku: 1) Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku: a) pomieszczenia biurowe i inne (gospodarcze, magazynowe): zamiatanie i mycie podłóg - codziennie, odkurzanie wykładzin i dywanów - codziennie, pranie wykładzin i dywanów - cztery razy w roku, pastowanie podłóg i posadzek - raz w tygodniu, czyszczenie mebli biurowych, w tym: ścieranie kurzu z mebli - codziennie, pokrycie drewnianych mebli biurowych środkiem do konserwacji - codziennie, mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie, opróżnianie pojemników z niszczarek do specjalnych pojemników na makulaturę Zleceniodawcy oraz wyłożenie ich workiem foliowym - codziennie, usuwanie pajęczyn, czyszczenie lamp, luster, ram reprodukcji i obrazów, sprzętu RTV (m.in. telefon, fax, radio itp.), sprzętu komputerowego z wyjątkiem klawiatury i ekranu komputera - dwa raz w tygodniu, czyszczenie parapetów okiennych wewnętrznych i drzwi - codziennie, czyszczenie kaloryferów - raz w miesiącu, pranie mebli tapicerowanych, foteli, krzeseł - dwa razy w roku, b) pomieszczenia sanitarne: mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie, mycie i czyszczenie muszli ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek i armatury, w tym dezynfekowanie i usuwanie nalotów - codziennie, usuwanie rdzy i kamienia z urządzeń sanitarnych - codziennie, uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie do zamontowanych pojemników oraz ich czyszczenie - codziennie, dbanie o czystość szczotek WC w sanitariach - codziennie, wymiana szczotek WC na nowe - co cztery miesiące, uzupełnianie środków zapachowych (m.in. odświeżacz powietrza, kostka WC itp.) - na bieżąco, czyszczenie luster i parapetów - codziennie, zmywanie posadzki płynami o właściwościach dezynfekujących - codziennie, czyszczenie parapetów okiennych wewnętrznych i drzwi - codziennie, mycie glazury płynami o właściwościach dezynfekujących - dwa razy w tygodniu c) korytarze i klatki schodowe: - mycie i opróżnianie koszy na śmieci do pojemników Zamawiającego, wymiana worków na śmieci - codziennie; - zamiatanie i mycie podłóg (w obiektach objętych polimeryzacją, utrzymanie warstw polimerowych odpowiednimi środkami) - codziennie; - mycie poręczy i balustrad - codziennie; - wycieranie parapetów wewnętrznych - codziennie; - mycie podłóg i drzwi w windach - codziennie; - czyszczenie kaloryferów - raz w miesiącu; - mycie lamperii na bieżąco, w tym raz na kwartał kompleksowo; - mycie szyb w drzwiach głównych wejściowych - codziennie; - mycie drzwi wejściowych - dwa razy w tygodniu; - mycie krat w drzwiach wejściowych - raz na kwartał; - pastowanie podłóg i posadzek pastą o właściwościach antypoślizgowych, - dwa razy w tygodniu; - wykonanie powłoki polimerowej o właściwościach antypoślizgowych na posadzkach PCV poprzez wyczyszczenie posadzek PCV i nałożenie 3 warstw polimeru, zapewniając trwałość powłoki na okres pomiędzy wykonaniami kolejnych jej odnowień - 2 razy w roku. d) mycie okien, parapetów zewnętrznych, krat w oknach i lamp sufitowych we wszystkich pomieszczeniach - raz na kwartał; 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie Zamawiającego po godzinach pracy w czasie wykonywania prac porządkowych oraz jest zobowiązany do zamykania lokali po wykonaniu usługi i włączania systemu alarmowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę systemu alarmowego wraz z numerami telefonów. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w sprzątanych pomieszczeniach Zamawiającego. 4) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia (kradzieży) mienia znajdującego się w pomieszczeniach sprzątanych, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałych strat. 5) W przypadku ustalenia winy po stronie Wykonawcy, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za powstałe straty

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909112008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information