Przeprowadzenie szkolenia: rozliczenie roczne za 2011r.- akcja wymiarowa w zakładach pracy. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r.

Order Newsletter: 1 Position: 22002 (oferta nr 826850)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia: rozliczenie roczne za 2011r.- akcja wymiarowa w zakładach pracy. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przeprowadzenie szkolenia: rozliczenie roczne za 2011r.- akcja wymiarowa w zakładach pracy. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r. I. Omówienie wszelkich obowiązków jakie spoczywają na zakładach pracy po zakończeniu roku podatkowego: - sporządzenie do 31 stycznia 2012 r. deklaracji zbiorczych PIT 4A oraz PIT 8AR, - akcja wysyłania w terminie do 28 lutego 2012 r. nowych wzorów informacji PIT 11, PIT 8C, PIT R (szczególne zwrócenie uwagi na zmiany wprowadzone w PIT 11), likwidacja PIT 8S, - zmiana wzorów oświadczenia składanego przez pracowników do 10 stycznia 2012 r. tj PIT 12 oraz nowe wzory rozliczenia rocznego PIT 40, - omówienie wątpliwości jakie mogą powstać w związku z nowymi informacjami oraz omówienie błędów i nieprawidłowości jakie popełniają zakłady pracy przy ich sporządzaniu, - podsumowanie zmian wprowadzonych na rok 2011 w podatku dochodowym które mają wpływ na prawidłowe wykazanie dochodów pracowników w deklaracjach składanych za pośrednictwem zakładów pracy w szczególności omówienie zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ustawy o pdof, - nowe stanowisko Ministra Finansów dot, niektórych świadczeń finansowanych z zfśs (podanie najnowszych interpretacji podatkowych KIP), - omówienie nietypowych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników które powinny być opodatkowane w ciągu roku podatkowego i wykazane w PIT 11 a nie w PIT 8C. II. Ulgi i odliczenia jakie obowiązują za rok 2011 (uwaga na dodatkowe wymogi przy ulgach rehabilitacyjnych i ulgach na dzieci). III. Zmiany wprowadzone na rok 2012. 2. W szkoleniu weźmie udział 1 pracownik Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w dniu 03.02.2012 r. godz. 10:00-15:00. Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information