Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012

Order Newsletter: 1 Position: 21203 (oferta nr 826616)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-01-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 1,5 cm - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 2,0 cm - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3,0 cm 2. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki - frezowanie nawierzchni - oczyszczenie i skropienie nawierzchni - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, 3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - rozebranie mechaniczne nawierzchni i wykonanie koryta - wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 15 cm - wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 8 cm - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową pod profil w ilości 0,4 kg/m² - wykonanie warstwy wiążącej z MMA0/16mm, gr. 7 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z MMA0/12,8mm, gr. 4 cm - odtworzenie rowu 4. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich: Nr 189 od km 33+255 do km 50+151 Nr 223 od km 2+800 do km 5+441 od km 5+937 do km 6+137 Nr 237 od km 7+006 do km 37+400 od km 41+900 do km 47+405 Nr 240 od km 18+000 do km 45+989 Nr 241 od km 0+000 do km 26+369 od km 28+469 do km 62+732 od km 69+898 do km 69+959 od km 83+703 do km 88+720 od km 89+263 do km 94+039 Nr 242 od km 0+000 do km 8+012 243 od km 8+000 do km 27+184

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information