Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Prawidłowości działania OPS z punktu widzenia kontroli.

Order Newsletter: 1 Position: 16287 (oferta nr 821315)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Prawidłowości działania OPS z punktu widzenia kontroli.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Prawidłowości działania OPS z punktu widzenia kontroli. Szczegółowy zakres szkolenia: 1. Prawa i obowiązki Kierownika. 2. Prawidłowe kwalifikowanie i klasyfikowanie wydatków strukturalnych. 3. Zagadnienia kontroli zarządczej i jej udokumentowanie. 4. Polityka rachunkowości - najczęściej spotykane nieprawidłowości. 5. Instrukcja kancelaryjna - model postępowania. 6. Podział obowiązków i kompetencji między Kierownikiem a pracownikami. 7. Kwestia delegacji służbowych dla Kierownika, jak i pracowników, w tym dla pracowników socjalnych. 8. Piecza zastępcza - rozwiązywanie problemów w praktyce m.in. przepływ środków między j.s.t., zatrudnienie koordynatora, asystenta rodziny. 9. Zamówienia publiczne do 14.000 euro - model prawidłowego postępowania, co jednostka musi posiadać. 10. Konkursy na stanowiska urzędnicze. 11. Inwentaryzacja - na co zwrócić uwagę aby nie narazić się na zarzut kontroli. 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów. 13. Najczęstsze nieprawidłowości w działaniu ośrodka pomocy społecznej stwierdzane przez kontrolę RIO. 14. Panel dyskusyjny.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information