Usługi w zakresie konserwacji publicznych sygnalizacji ulicznych i aktywnych znaków drogowych na terenie RDW - Toruń w 2012roku

Order Newsletter: 1 Position: 14247 (oferta nr 819437)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-01-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji publicznych sygnalizacji ulicznych i aktywnych znaków drogowych na terenie RDW - Toruń w 2012roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - droga wojewódzka nr 550 Chełmno - Unisław: 2.1. w miejscowości Chełmno, w km 1+080 (skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. M.C. Skłodowskiej) sygnalizacja wzbudzana, sygnalizatory świetlne /S-1 ,S-5/ na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa; - droga wojewódzka 273 Cierpice - Mała Nieszawka 2.2. w miejscowości Mała Nieszawka, w km 6+245 (koło szkoły podstawowej przy ulicy Toruńskiej) sygnalizacja wzbudzana, sygnalizatory świetlne /S-1 ,S-5/ na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa; - droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Łysomice - Lubicz 2.3. w miejscowości Łysomice, w km 6+156, znak D6 (przejście dla pieszych) sygnalizator podświetlony z komorami pulsującymi, nad jezdnią: - droga wojewódzka 553 Toruń - Wybcz 2.4.relacji Toruń - Wybcz od km 6 +142 do km 21+871 , aktywne znaki drogowe wraz z zestawami zasilania solarami według zestawienia: L.p. km Rodzaj znaku Ilość Element drogi Uwagi 1. 11+693 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 2. 11+952 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 3. 13+386 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 4. 13+785 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 5. 14+084 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 6. 14+654 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 7. 21+384 U-5C 2 wyspa rozdziału jeden solar 8. 19+275 D6 1 skrzyżowanie jeden solar 9. 19+280 D6 1 skrzyżowanie 3. Zakres obowiązków Wykonawcy: 3.1. zapewnienie właściwego utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej - wymiana osłon i soczewek w sygnalizatorach w przypadku wadliwego działania, 3.2. dbanie o estetykę urządzeń sygnalizacji świetlnej poprzez: mycie sygnalizatorów - soczewek sygnalizacyjnych, masztów i wysięgników (raz na kwartał), 3.3. systematyczne wykonywanie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnej i aktywnych znaków drogowych obejmujące: - szafkę sterowniczą oraz ZK (przynajmniej raz w miesiącu), - pomiary izolacji kabli i ochrona przed pożarem, zgodnie z Instrukcją Obsługi (raz w roku), - sprawdzanie napięcia akumulatora przy solarach , konserwacja styków zasilania ( raz w miesiącu) 3.4. likwidowanie uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych, powodujących wyłączenie sygnalizacji świetlnej i aktywnych znaków drogowych (nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego), 3.5. zapewnienie fachowej obsługi zaopatrzonej w środki transportu i odpowiedni sprzęt, posiadanie zaplecza technicznego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30