Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych będących na wyposażeniu RDW - Toruń w 2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 13399 (oferta nr 818377)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-01-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych będących na wyposażeniu RDW - Toruń w 2012 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje usługi sprzątania w trzech obiektach: 2.1. Obiekt nr 1 - Budynek biurowy w miejscowości -Toruń ul. Polna 113 a) utrzymanie czystości, higieny i estetyki: - pomieszczenia biurowe - 141,96m² - sanitariaty - 9,5m² - ciąg komunikacyjny - 26,10 m² b) mycie okien PCV - 26 szt. o powierzchni - 31,29m² c) powierzchnia sprzątania z podziałem na rodzaj posadzek: - wykładzina dywanowa - 73,37m² - wykładzina PCV - 68,59m² - podłogowe płytki ceramiczne - 35,60m² d) drzwi płytowe i przeszklone - 26 szt. 2.2. Obiekt nr 2 - Budynek zaplecza socjalnego w miejscowości -Toruń ul. Polna 113 a) utrzymanie czystości, higieny i estetyki: - pomieszczenia biurowe - 12,30 m² - sanitariaty, szatnia -34,40 m² - ciąg komunikacyjny - 4,00 m² b) mycie okien PCV - 3 szt. o powierzchni - 6,22m² c) powierzchnia sprzątania z podziałem na rodzaj posadzek: - podłogowe płytki ceramiczne - 50,70 m2 d) drzwi płytowe i przeszklone - 6 szt. e) kabina prysznicowa - 1 szt. 2.3. Obiekt nr 3 - Pomieszczenia socjalno - biurowe w miejscowości - Młyniec gm. Lubicz oddalone od m-ci Toruń około - 10 km a) utrzymanie czystości, higieny i estetyki: - pomieszczenia biurowe - 26,34 m² - sanitariaty, szatnia, kuchnia, korytarz, magazynek - 34,03 m² - ciąg komunikacyjny - 7,56 m² b) mycie okien - z PCV - 8 szt. o pow. - 21,8 m² c) powierzchnia sprzątania z podziałem na rodzaj posadzek: - wykładzina PCV - 39,71 m² - posadzka z płytek ceramicznych - 28,22 m2 d) drzwi płytowe i przeszklone - 9 szt. 3. Pod pojęciem wykonywania usług zamawiający rozumie: - codziennie: 1. zamiatanie, mycie płytek podłogowych, schodów, paneli podłogowych 2. odkurzanie wykładzin i czyszczenie nowo powstałych zabrudzeń (plam) 3. opróżnienie koszy na śmieci i niszczarek, wymiana jednorazowych worków plastykowych oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsce 4. wycieranie mebli, szaf, biurek na mokro i sucho z użyciem odpowiednich środków 5. wycieranie parapetów 6. usuwanie widocznych śladów dotyku na drzwiach, ścianach i szafach 7. oczyszczenie umywalek wewnątrz i z zewnątrz 8. czyszczenie muszli i pisuarów włącznie z płytkami ceramicznymi w strefie rozprysku 9. przetarcie luster 10. kontrola, a w razie potrzeby wymiana papieru toaletowego, ręczników papierowych, napełnienie pojemników z mydłem 11. opróżnianie i czyszczenie kubłów higienicznych 12. wycieranie aparatów telefonicznych - jeden raz w tygodniu: 1. wycieranie grzejników na mokro 2. wycieranie na mokro z użyciem środków czyszczących płytek ściennych w toaletach 3. wycieranie poręczy i zamiatanie schodów zewnętrznych - obiekt nr 3 4. odkurzanie tapicerki meblowej - obicia krzeseł, foteli - tapicerowane tekstylne (standardowe) - jeden raz w miesiącu: 1. wycieranie kontaktów i wyłączników światła 2. odkurzanie za grzejnikami 3. gruntowne mycie wszystkich drzwi - jeden raz na kwartał: 1. mycie okien łącznie z ramami i ościeżnicami 2. gruntowne doczyszczanie podłóg wraz z impregnacją 3. czyszczenie żaluzji i verticali 4. mycie lamp i kloszy - jeden raz na pół roku: 1. gruntowne pranie wykładzin dywanowych 2. gruntowne pranie tapicerki meblowej 4. Środki higieny i czystości (środki myjące, czyszczące i konserwujące oraz odświeżacze powietrza, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, papier toaletowy i ręczniki typu należą do Wykonawcy . Środki higieny i czystości powinny być wysokiej jakości posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny. Wykonawca do wykonania zamówienia powinien wykorzystać własny sprzęt (odkurzacz, wiadra, ścierki, mopy, szczotki, miotły itp.) 5. Godziny wykonywania pracy: Pora sprzątania pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godziny 14ºº - 22ºº (w dni robocze) 3. Ustalenia porządkowe: - po zakończeniu pracy okna należy zamknąć, urządzenia elektryczne wyłączyć a krany zakręcić. - zabrania się wprowadzania do pomieszczeń osób obcych i członków rodziny - zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do zamawiającego - należy bezzwłocznie powiadomić zamawiającego o zauważonych przypadkach noszących znamiona kradzieży oraz sytuacjach mogących spowodować pożar lub zalanie wodą itp. - osoby sprzątające ponoszą odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia znajdujące się w budynku na okres swojej pracy - wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p.poż - sprzątanie powinno odbywać się w taki sposób aby nie powodowało zniszczenia mebli, ościeżnic drzwi, obić bądź zabrudzeń ścian

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909112008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information