Wywóz odpadów komunalnych z lokali MOPS w Krakowie w latach 2012-2014

Order Newsletter: 1 Position: 4793 (oferta nr 810122)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-05

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wywóz odpadów komunalnych z lokali MOPS w Krakowie w latach 2012-2014

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych stałych z lokali MOPS w Krakowie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Wykaz lokali: Lp. Lokal Rodzaj pojemnika Ilość pojemników Ilość m³ w miesiącu Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych 1. ul. Józefińska 14 240 litrów 11 11,44 raz w tygodniu 2. ul. Rzeźnicza 2 1100 litrów 1 4,76 raz w tygodniu 3. ul. Radzikowskiego 37 240 litrów 3 3,12 raz w tygodniu 4. ul. Powstańców Wielkopolskich 3 240 litrów 5 5,20 raz w tygodniu 5. os. Szkolne 34 1100 litrów 1 2,38 co dwa tygodnie 6. ul. Praska 52 240 litrów 2 2,08 raz w tygodniu 7. al. Słowackiego 46 240 litrów 4 4,16 raz w tygodniu 8. os. Teatralne 24 1100 litrów 1 4,76 raz w tygodniu 9. os. Słoneczne 15 240 litrów 2 2,08 raz w tygodniu 10 ul. Beskidzka 30 120 litrów 1 0,26 co dwa tygodnie 11 ul. Dąbrowskiego 24 240 litrów 1 1,04 raz w tygodniu 12 ul. Semperitowców 13/1 120 litrów 1 0,26 co dwa tygodnie 13 ul. Jeziorko 42e 120 litrów 1 0,26 co dwa tygodnie 14 ul. Sikorki 15 120 litrów 1 0,52 raz w tygodniu 15 Rynek Podgórski 12 120 litrów 1 0,26 co dwa tygodnie 2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności. 3) Wykonawca wyposaży nieruchomość Zamawiającego w pojemniki w ilości i o pojemności określonej w powyższej tabeli. 4) Zamawiający wyznaczy miejsce postoju pojemników dogodne do ich opróżniania przez pracowników Wykonawcy. 5) Za uszkodzenia pojemników przekraczające ich normalne zużycie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub zaginięcie pojemnika odpowiada Zamawiający. 6) W przypadku zaistnienia szkody, o której mowa w pkt. 5, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania pieniężnego w kwocie odpowiadającej wartości uszkodzonego/utraconego pojemnika wg cen i stanu z dnia ujawnienia szkody przez Wykonawcę. 7) Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy pojemników zużytych w czasie ich eksploatacji, bądź uszkodzonych przez pracowników Wykonawcy. 2. Termin realizacji zamówienia: 1) od 01 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2014 roku - dotyczy lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, lp. 1 - 10, 2) od 01 stycznia 2012 roku - 31 grudnia 2012 roku - dotyczy lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, lp. 11 - 15

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 905110000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information