Doręczanie przesyłek pocztowych nadawanych przez MOPS w Krakowie w 2012 r

Order Newsletter: 1 Position: 3987 (oferta nr 809180)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-01-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doręczanie przesyłek pocztowych nadawanych przez MOPS w Krakowie w 2012 r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa doręczania przesyłek pocztowych nadawanych przez MOPS w Krakowie w 2012 r., zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Przedmiotem I części zamówienia jest usługa doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 2. Przedmiotem II części zamówienia jest usługa doręczania przesyłek pocztowych o wadze poniżej 50 g na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 3. Przesyłki będą nadawane przez niżej wymienione komórki organizacyjne MOPS w Krakowie, w placówkach Wykonawcy 1) Filia nr 1 MOPS, ul. Rzeźnicza 2 2) Filia nr 2 MOPS, ul. Radzikowskiego 37 3) Filia nr 3 MOPS, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 4) Filia nr 4 MOPS, os. Szkolne 34 5) Filia nr 5 MOPS, ul. Praska 52 6) Filia nr 6 MOPS, ul. Dietla 64 7) Filia nr 7 MOPS, al. Słowackiego 46 8) Filia nr 8 MOPS, ul. Jerzmanowskiego 37 9) Filia nr 9 MOPS, Dział Pomocy Bezdomnym MOPS, Dział Rodzin Zastępczych MOPS, Dział Poradnictwa MOPS, os. Teatralne 24 10) Działy Centralne MOPS, ul. Józefińska 14 11) Klub Integracji Społecznej MOPS, os. Słoneczne 15 4. Zamawiający będzie uiszczał opłaty z dołu dla następujących rodzajów i kategorii przesyłek: 1) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe - krajowe i zagraniczne, 2) przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi - krajowe i zagraniczne, 3) krajowe i zagraniczne paczki pocztowe i krajowe paczki pocztowe - ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi, 4) przesyłki rejestrowane zwracane do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości nadawanych przesyłek w zakresie określonym w wykazie przesyłek stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 do formularza ofertowego oraz zamawiania przesyłek spoza wykazów wg aktualnego cennika usług Wykonawcy, do maksymalnej kwoty wynagrodzenia 6. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonym w: 1) ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2003, Nr. 130 poz. 1188 z późniejszymi zmianami), 2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U.z 2004 Nr 5 poz. 34 z późniejszymi zmianami). 7. Warunki dodatkowe: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych, w zależności od sytuacji organizacyjnej Zamawiającego. Ewentualna zmiana umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresów siedzib komórek organizacyjnych, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbioru przesyłek w przypadku gdy Wykonawca będzie odbierał przesyłki w lokalu Zamawiającego, 4) Zamawiający wymaga, aby placówki Wykonawcy, w których Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki były zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 km od lokali Zamawiającego, o których mowa w ust.1. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu, Wykonawca będzie odbierał przesyłki we własnym zakresie i na własny koszt z lokali, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji odległości, Zamawiający posłuży się stroną internetową www.mapa.targeo.pl. 5) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówek przyjmujących przesyłki na terenie Krakowa, Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania przez pracownika Wykonawcy przesyłek ze wszystkich lokali Zamawiającego, o których mowa w ust.1. 6) W przypadku odbioru przesyłek w lokalu Zamawiającego odbiór powinien nastąpić w poniedziałki w godz. 15:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. od 14:00-15:00. 7) W przypadku wysyłania, przez Zamawiającego, przesyłek nie wymienionych w załącznikach nr 1 i/lub 2 do formularza ofertowego podstawą do ustalenia kosztów wysyłki będzie aktualny cennik Wykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information