Zakup aktualizacji do programu kadrowo-płacowego użytkowanego przez Zamawiającego

Order Newsletter: 1 Position: 540712 (oferta nr 804302)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-12-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup aktualizacji do programu kadrowo-płacowego użytkowanego przez Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1)zakup aktualizacji do programu kadrowo-płacowego użytkowanego przez Zamawiającego, a to: a)pełne dostosowanie do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, b)przebudowanie mechanizmu list płac, ułatwiające użytkownikom ich parametryzację we własnym zakresie, bez potrzeby konsultacji z Wykonawcą, c)możliwość ewidencji i rozliczeń innych form zatrudnienia niż umowa o pracę (np. ewidencja stażystów, praktykantów, umów zleceń i o dzieło i inne), d)możliwość eksportów danych w otwartym formacie XML - wymiana danych pomiędzy aplikacjami informatycznymi - między innymi pomiędzy Płatnikiem a programem kadrowo - płacowym, e)możliwość eksportu widoków list do Excela, bez uprzedniej konieczności kopiowania tego widoku i zapisywania w pliku Excel. Export powoduje automatyczne połączenie arkusza Excel z bazą danych i możliwość odświeżenia jego zawartości.f)automatyzację sprawozdawczości - GUS, w tym automatyczne generowanie sprawozdań Z-2, Z-3, Z-5, Z-12 oraz Z-14. g)możliwość zastosowania powiadomień - alertów biznesowych (np. liczba pracowników rozpoczynających wiek emerytalny, kończące się umowy na czas określony, termin badań okresowych, automatyczne naliczanie list wypłat i inne), h)usprawnioną możliwość uwzględniania przy naliczaniu wynagrodzeń nieobecności związanych z chorobą,i)pobieranie aktualizacji za pomocą sieci Internet i automatyczna instalacja aktualizacji. 2)zakup nowego modułu Xpertis Serwis pracowniczy - rozwiązanie udostępniające pracownikom dane z modułu Kadry i płace poprzez WWW. Wymagania dodatkowe odnośnie realizacji umowy: 1.W ramach umowy licencyjnej Zamawiający otrzymuje najnowszą ogólnopolską wersję pakietu Xpertis (w którego skład wchodzą moduły: Xpertis Kadry-płace, Xpertis Logistyka, Xpertis Środki trwałe), do której aktualizacje w ramach zmiany przepisów prawa lub zmiany wersji programu, będą dostępne dla Zamawiającego nieodpłatnie, na zasadach określonych w umowie licencyjnej.2.Do wersji wyszczególnionej w pkt. 1 Wykonawca wprowadzi następujące zmiany niestandardowe wytworzone w poprzednich latach na potrzeby Zamawiającego:1)W module Kadry i Płace: a)funkcja naliczania nagród jubileuszowych b)funkcja edycji formularzy PIT-11 c)funkcja wydruku niestandardowego, jakim jest wydruk w celu przeszeregowania (KWE)d)funkcja wydruków oznaczonych PWL i PWK e)funkcja wydruk do celów przeszeregowania 2)W pozostałych modułach: wszystkie wprowadzone3.Wykonawca w ramach umowy dokona parametryzacji formuł obliczeniowych list płac wg zapotrzebowania Zamawiającego, które przedstawione zostanie podczas wdrożenia nowej wersji. 4.Zmiany wyszczególnione w pkt. 2 oraz pkt. 3 wprowadzone do aplikacji, nie będą wpływać na możliwość aktualizacji aplikacji przez MOPS. Rozumie się przez to że wykonanie aktualizacji nie spowoduje utraty, zastąpienia lub usunięcia wprowadzonych zmian funkcjonalnych ujętych w pkt.2 oraz pkt 3, na zasadach określonych w umowie licencyjnej 5.Niestandardowe funkcjonalności nie ujęte w punktach 2 i 3 można usunąć i nie będą przeniesione do zamawianej nowej wersji. 6.Wraz z modułem zamawiający zamawia szkolenie stanowiskowe dla administratora modułu Xpertis Serwis pracowniczy w wymiarze 2h.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 722300006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information