Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych oraz dostawa części zamiennych w 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 276289 (oferta nr 793330)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych oraz dostawa części zamiennych w 2014r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy napraw środków transportowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy samochód SKODA FABIA 1.2 - 2006, samochód SKODA FABIA 1.2 - 2008, samochód SKODA FABIA 1.2 - 2010, samochód Skoda Octawia 1.6 - 2008, samochód Opel Astra 1.6 - 2008, samochód Dacia Logan 1.6 - 2007, samochód Dacia Logan 1.6 - 2007, 3. W postępowaniu na wykonanie usługi kryterium oceny jest wartość roboczogodziny w zakresie konserwacji i napraw pojazdów silnikowych oraz stały procentowy rabat na dostarczane materiały eksploatacyjne oraz części użyte w trakcie napraw pojazdów. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej diagnostyki oraz obsługi pojazdów w zakresie napraw mechaniki, elektromechaniki układów napędowych, napraw układów zawieszenia, napraw układów kierowniczych, konserwacji pojazdów, wymiany opon, zima - lato, regulacja zbieżności kół, wymiany: oleju silnikowego, filtra powietrza, uszczelki pod głowicą, sprzęgła, przegubów wew/zew, tarcz, klocków hamulcowych, płynu hamulcowego, amortyzatorów przeglądów technicznych pogwarancyjnych, zakup części zamiennych, posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji umowy. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30