Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014r. z podziałem na 6 części

Order Newsletter: 1 Position: 523228 (oferta nr 790781)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014r. z podziałem na 6 części

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014r. z podziałem na 6 części 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: Część zamówienia nr 1 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 550) - naprawy samochodu osobowego marki DACIA LOGAN; - naprawy samochodu osobowego marki Polonez nr 1; - naprawy samochodu marki Lublin nr 1; - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr 1; Część zamówienia nr 2 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w Szubinie Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 190) - naprawy samochodu osobowego marki SKODA FABIA; - naprawy samochodu marki Lublin nr 2. - przyczepka VIOLA o masie całkowitej do 750 kg nr 2; - naprawa rębaka nr 2 Część zamówienia nr 3 - dotyczy naprawy środków transportowych garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 300) - naprawa ciągnika rolniczego FARMTRAC - naprawa przyczepy ciągnikowej; - naprawy kosiarki, agregatu, rębaka nr 1; - podnośnik TUR-2; Część zamówienia nr 4 - dotyczy naprawy i konserwacji sprzętu STIHL i HUSQVARNA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 150) - naprawa wykaszarki STIHL nr1 i wykaszarki STIHL nr2; - naprawa wykaszarki STIHL FS450 nr 1 i wykaszarki STIHL FS450 nr 2; - naprawa podkrzesywarki STIHL131 nr1 i podkrzesywarki STIHL131 nr 2; - naprawa pilarki STIHL nr1 i pilarki STIHL nr 2; - naprawa przecinarki do betonu STIHL - naprawa wiertnicy glebowej STIHL - naprawa kosiarki spalinowej HUSQVARNA - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 345 - naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr 1 i pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr2; - naprawa zagęszczarki HUSQVARNA nr1 i zagęszczarki HUSQVARNA nr 2; - naprawa zamiatarki STIHL nr 1; - naprawa pługa wirnikowego STIHL nr 2; Część zamówienia nr 5 - dotyczy naprawy i konserwacji osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA garażujących w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 100) - naprawa głowicy do koszenia trawy - naprawa głowicy do cięcia krzewów - naprawa wiertnicy glebowej - naprawa myjki do znaków - naprawa wysięgnika (ramie robocze) - naprawa odmularki - naprawa pługa wirnikowego - naprawa pługa lekkiego - naprawa solarki Część zamówienia nr 6 - dotyczy naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes - Benz UNIMOG garażujący w siedzibie RDW w Tucholi Zakres usługi: (szacunkowa ilość r-godz. 300) 3. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, itp. - konserwacji pojazdów i sprzętu, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 5. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu lub sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu lub sprzętu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca wykona bieżące naprawy w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami. 7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 10. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 12. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30