USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA RDW - TORUŃ w 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 273243 (oferta nr 788395)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA RDW - TORUŃ w 2014r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie podzielono na III części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: Część zamówienia nr I: dotyczy napraw i konserwacji pojazdów- szacunkowa ilość r-godz.-200 - samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS - 1 szt. - samochodu osobowego marki DACIA LOGAN - 1 szt. - samochodu osobowego marki SKODA FABIA - 1 szt. - samochodu osobowego marki FIAT PANDA - 1 szt. - samochodu dostawczego marki DAEWOO LUBLIN - 1szt, - samochodu dostawczego marki CITROEN JUMPER- 1szt. - przyczepy WIOLA -2 szt. - rębak do gałęzi.-1 szt. Część zamówienia nr II: dotyczy napraw i konserwacji sprzętu -szacunkowa ilość r-godz.-100 - agregat prądotwórczy - 2 szt. - podkrzesywarka- 2 szt. - kosa- wykaszarka spalinowa - 4 szt. - pilarka spalinowa - 5 szt. - pilarka listwowa - 1 szt. - zagęszczarka płytowa - 2 szt. Część zamówienia nr III: dotyczy napraw i konserwacji UNIMOGA i osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA-szacunkowa ilość r-godz.- 200 - MERCEDES UNIMOGA U 300 - 1 szt. - wysięgnik - 1 szt. - głowica do koszenia trawy - 1 szt. - głowica do cięcia krzewów - 1 szt. - szczotka do mycia znaków- 1 szt1 - wiertnica glebowa - 1 szt. - pług odśnieżny - 1 szt. - posypywarka solarka - 1 szt. 3.Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu. 4. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi pojazdów i sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, takich jak: naprawa zawieszenia, naprawa układu kierowniczego, naprawa układu napędowego, posiadać stanowiska do diagnostyki komputerowej itp. - konserwacji pojazdów, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów, 5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do wskazanego w pkt. 2 miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury oraz na użyte części do napraw wykonanych w ramach gwarancji - gwarancji na okres zgodny z udzieloną gwarancją producenta. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30