Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Order Newsletter: 1 Position: 10346 (oferta nr 7802)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 2. Zamówienie dotyczy napraw konserwacji pojazdów należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy tj: 2.1. Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2006, numer rejestracyjny CB 9653G; 2.2. Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CB0737M; 2.3. Samochód osobowy marki SKODA FABIA, pojemność silnika 1.2, rok produkcji 2010, numer rejestracyjny CB 0842U; 2.4. Samochód osobowy marki Skoda Octavia, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CB 1444M; 2.5. Samochód osobowy marki Opel Astra, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny CB0124R; 2.6. Samochód osobowy marki Dacia Logan, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CB 2147K; 2.7.Samochód osobowy marki Dacia Logan, pojemność silnika 1.6, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny CB 2148K. 3. Wykaz czynności naprawczych: 3.1. Wymiana oleju silnikowego, 3.2. Wymiana filtra powietrza, 3.3. Wymiana uszczelki pod głowicą, 3.4. Wymiana rozrządu silnika, 3.5. Diagnostyka komputerowa, 3.6. Wymiana sprzęgła, 3.7. Wymiana przegubu wew./zew., 3.8. Wymiana tarcz, klocków hamulcowych, 3.9. Wymiana klocków hamulcowych, 3.10. Wymiana płynu hamulcowego, 3.11. Regulacja zbieżności kół, 3.12. Naprawa układu kierowniczego, 3.13. Wymiana amortyzatorów, 3.14. Wymiana opon zima - lato, 3.15. Naprawa układu klimatyzacji, odgrzybianie, 3.16. Drobne naprawy lakiernicze, 3.17. Naprawy blacharskie, 3.18. Inne nie wymienione w ramach potrzeb. 4. Wykonawca winien posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i ich podzespołów. 5. Zakład naprawczy, w którym będą świadczone usługi winien znajdować się na terenie miasta Bydgoszcz bądź gminy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Bydgoszcz. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania pojazdu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia pojazdu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6 - miejsca garażowania na własny koszt i ryzyko. Cena ewentualnego transportu pojazdu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych pojazdów i sprzętu w trakcie trwania umowy. 10. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłoni w oddzielnym postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Podzespoły pojazdów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW N4.361.01.2015

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30