Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych żelbetowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2013 r

Order Newsletter: 1 Position: 266645 (oferta nr 778282)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych żelbetowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2013 r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Odbiorcami powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa: - rozdział II - Szczegółowy opis zamówienia - Specyfikacja Techniczna 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1 Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (2a, 2b, 2c) winny uwzględniać cenę montażu bariery stalowej wraz z dowozem i materiałem, demontażem barier żelbetowej oraz demontażem bariery stalowej, 3.2 Dostawę wraz z montażem barier stalowych i demontaż barier stalowych i żelbetowych, Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Toruniu, Włocławku i Wąbrzeźnie, 3.3 Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowany przez Wykonawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3.4 Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. 3.5 Termin każdorazowej dostawy - do 7 dni od daty złożenia zamówienia, 3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332805

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information