Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy m. Tucholi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Order Newsletter: 1 Position: 499352 (oferta nr 772585)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy m. Tucholi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia: 1. Nazwa zamówienia Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy m. Tucholi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 2. Opis przedmiotu zamówienia: W skład zamawianej koncepcji wchodzą następujące opracowania projektowe (zwane dalej dokumentacją projektową), które stanowią stadia dokumentacji: 2.1. wykonanie I etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego /zwanym dalej STEŚ I/, 2.2. wykonanie II etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego /zwanym dalej STEŚ II/ wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia drogowego na środowisko oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W I i II etapie zaplanowana jest inwentaryzacja przyrodnicza obszarów NATURA 2000 sytuowanych w korytarzu projektowanej drogi. W Studium należy uwzględnić zaktualizowane dwa warianty przebiegu obwodnicy Tucholi z opracowanej na zlecenie Gminy Tuchola Koncepcji południowego obejścia drogowego Tucholi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie wariant 2b i 2b zmodyfikowany oraz jeden nowy wariant uwzględniający obejście Rudzkiego Mostu. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 9 SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information