Usługi w zakresie konserwacji instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie RDW Wąbrzeźno w 2014 roku.

Order Newsletter: 1 Position: 497678 (oferta nr 770982)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie konserwacji instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów na terenie RDW Wąbrzeźno w 2014 roku.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Zamówienie obejmuje konserwację publicznych sygnalizacji świetlnych w trzech miastach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno: - Brodnica - droga wojewódzka Nr 560 Brodnica-Rypin -Sierpc a) sygnalizacja świetlna w m. Brodnica, skrzyżowanie ulic Sienkiewicza z ul. Wybickiego i Kościelną w km 0+670-4 wloty, b) sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie ulic Sienkiewicza z ul.3 Maja, Mazurską i Paderewskiego w km 0+816 -3 wloty, c) sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie ulic 3 Maja z ul. Królowej Jadwigi i Piwną w km 0+956 i 0+972 -3 wloty, d) sygnalizacja świetlna ,skrzyżowanie ulic Czwartaków z ul.18 Stycznia w km 1+165 - 3 wloty, e) sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie ulic 18 Stycznia z ul. Podgórną, z drogą do Świedziebni (dalszy ciąg ul.18 Stycznia i ul. Piaski w km 1+312- 4 wloty, f) na nitce powrotnej: skrzyżowanie ulic 18 Stycznia z ul. Mazurską i Lidzbarską(droga nr 544)w km 0+142 -3 wloty, g) sygnalizacja świetlna-przejście dla pieszych na ul. Mazurskiej w km 0+350, h) sygnalizacja świetlna-skrzyżowanie ulic Mazurska z ul. Mostową w km 0+439-2 wloty i przejście dla pieszych, - Golub-Dobrzyń - droga wojewódzka Nr 534 Grudziądz - Rypin a) sygnalizacja świetlna w m. Golub-Dobrzyń, skrzyżowanie ulic Hallera - Zamkowa-Wodna w km 54+869-4 wloty, b) sygnalizacja świetlna w m. Golub Dobrzyń, skrzyżowanie ulic Piłsudskiego- Katarzyńska w km 55+581-3 wloty, - Radomin - droga wojewódzka Nr 534 Grudziądz - Rypin a) sygnalizacja świetlna w m. Radomin, przejście dla pieszych w km 65+770, - Rypin - droga wojewódzka Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława a) sygnalizacja świetlna w m. Rypin, skrzyżowanie ulic Mławska - Nowy Rynek-3 Maja w km 0+343 - 4 wloty, 2. Zakres obowiązków Wykonawcy: - zapewnienie właściwego działania sygnalizacji - wymiana żarówek, osłon, soczewek, bezpieczników w przypadku wadliwego działania, - dbałość o estetykę i dobrą widoczność urządzeń sygnalizacyjnych - mycie szklanych osłon, masztów i wysięgników sygnalizatorów - likwidowanie uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych, powodujących wyłączenie sygnalizacji świetlnej ,nie później niż 6 godz. od powiadomienia przez Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 502320000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30