Usługi w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2013 roku

Order Newsletter: 1 Position: 260535 (oferta nr 770004)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2013 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie wycinki drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2013 roku. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: - wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i ewentualnie gałęzi za zgodą Zamawiającego poza pas drogowy, - rozdrobnienie gałęzi pozostałych po wycince, - frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 15 cm. poniżej uregulowanego poziomu pobocza, - oczyszczenie terenu po wycince drzew i frezowaniu pni, - zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wycena rzeczoznawcy. Wykaz drzew do wycinki: (Dane Km/str., Gatunek drzewa, Pierśnica, Obwód, Numer drzewa) Droga wojewódzka nr 207 W. Lubień - Grudziądz : - 0+310 P, Lipa drobnolistna, 89, 279, 4; - 0+540 P, Lipa szerokolistna, 80, 251, 1; - 0+985 P, Lipa drobnolistna, 87, 273, 2; - 1+980 P, Lipa drobnolistna, 81, 254, 3; Droga wojewódzka nr 239 Osie - Warlubie: - 10+110 L, Topola, 66, 207, 14; - 11+370 P, Topola, 45, 141, 15; - 11+790 P, Klon, 75, 236, 16; - 12+060 P, Klon, 89, 279, 17; - 12+240 P, Klon, 80, 251, 18; - 12+410 P, Topola, 85, 267, 19; - 13+460 L, Klon, 88, 276, 20; - 17+560 L, Topola, 63, 198 21; - 22+350 P,Dąb, 68, 214, 22; - 23+060 L, Dąb, 67, 210, 23; - 25+804 P, Kasztanowiec, 54, 170, 24; - 25+900 P, Kasztanowiec, 73, 229, 25; - 27+025 L, Grab, 64, 201, 26; - 27+668 L, Grab, 49, 154, 27; - 28+130 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24... 1 z 8 2013-11-14 12:48 P, Klon, 65, 204, 28; - 29+755 P, Grab, 58, 182, 29; - 29+765 P, Grab, 80, 251, 30; - 31+240 L, Lipa drobnolistna, 71, 223, 31; - 32+510 P, Lipa drobnolistna, 81, 254, 32; - 31+520 P, Lipa drobnolistna, 69, 217, 34; - 32+200 L, Lipa drobnolistna, 63, 199, 35; - 32+190 L, Lipa drobnolistna, 86, 270, 36; - 32+330 L, Lipa drobnolistna, 60, 188, 37; - 32+338 P, Lipa drobnolistna, 26, 82, 38; - 32+343 L, Lipa drobnolistna, 65, 204, 39; - 32+350 L, Lipa drobnolistna, 64, 201, 40; - 32+410 L, Lipa drobnolistna, 79, 248, 41; - 33+195 L, Lipa drobnolistna, 82, 257, 42; - 33+502 L, Lipa drobnolistna, 74, 232, 43; Droga wojewódzka nr 240 Chojnice - Świecie: - 48+390 L, Topola, 89, 279, 4; - 48+460 L, Topola, 66, 207, 3; - 48+510 L, Topola, 58, 182, 2; - 52+060 L, Topola, 65, 204, 1; Droga wojewódzka nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne: - 1+910 P, Klon, 66, 207, 10; - 2+050 P, Klon, 84, 264, 11; - 2+070 P, Klon, 60, 188, 12; - 2+740 P, Lipa, 55, 173, 13; - 6+980 P, Lipa, 50, 157, 14; - 6+990 P, Lipa, 35, 110, 15; - 7+250 L, Lipa, 100, 314, 16; - 8+160 L, Topola, 55, 173, 17; - 25+250 L, Klon, 73, 229, 18; - 35+740 P, Topola, 96, 301, 19; - 36+780 P, Jesion, 30, 94, 20; Droga wojewódzka nr 248 Zbrachlin - Topolno: - 1+800 L, Klon, 56, 175 1; - 1+830 L, Klon, 42, 132 2; - 1+840 L, Klon, 28, 88 3; - 3+180 L, Klon, 63, 198 4; - 3+190 P, Jesion, 33, 104, 5; Droga wojewódzka nr 256 Włóki - Bydgoszcz: - 4+730 P, Jesion, 70, 220, 12; - 4+740 P, Jesion, 73, 229, 11; - 4+800 P, Jesion, 77, 242, 10; - 4+940 L, Jesion, 57, 179, 9; - 4+970 L, Klon, 44, 138, 8; - 7+080 L, Jesion, 69, 217, 7; - 7+170 P, Jesion, 53, 166, 6; - 7+860 L, Jesion, 58, 182, 5; - 7+940 L, Jesion, 46, 144, 4; - 10+650 P, Jesion, 72, 226, 3; - 10+660 L, Jesion, 96, 301, 2; - 10+930 P, Jesion, 36, 113, 1; Droga wojewódzka nr 272 Laskowice - D. Grupa: - 1+020 L, Kasztanowiec, 70, 220 1; - 1+042 L, Lipa drobnolistna,100,284,2; - 1+055 L, Lipa drobnolistna, 85, 258, 3; - 1+062 L, Kasztanowiec, 76, 234, 4; - 1+072 L, Lipa drobnolistna, 74, 230, 5; - 1+095 L, Lipa drobnolistna, 62, 195, 5A; - 1+620 P, Lipa drobnolistna, 67, 210, 6; - 1+650 P, Lipa drobnolistna ,46, 144, 7; - 7+780 L, Miesz. topoli czarnej, 68, 214, 8; - 8+140 P, Miesz. topoli czarnej, 63, 198, 9; - 8+190 P, Miesz. topoli czarnej, 65, 204, 10; - 8+220 P, Miesz. topoli czarnej, 62, 195, 11; Droga wojewódzka nr 377 Nowe - PieniąŜkowo: - 1+796 L, Klon, 75, 235, 1; - 1+830 L, Klon, 82, 257, 2; - 3+260 L, Klon jesionolistny, 86, 270, 3; - 3+290 L, Lipa drobnolistna, 65, 204, 4; - 5+040 P, Klon, 90, 283, 5; - 6+630 L, Topola czarna, 94, 295, 6; - 6+693 L, Topola czarna, 101, 317, 7; - 6+730 L, Topola czarna, 99, 311, 8; - 6+750 L, Topola czarna, 100 ,314, 9; Droga wojewódzka nr 391 Warlubie - Buśnia: - 1+070 L, Klon, 62, 195, 1; - 2+153 P, Klon, 63, 198, 2; - 2+147 L, Klon, 48, 151, 3; - 2+165 L, Lipa drobnolistna, 57, 179, 4; Droga wojewódzka nr 402 Fletnowo - W. Lubień: - 1+010 P, Klon, 63, 198, 1; - 1+012 L, Klon, 69, 217, 2; - 1+310 P, Lipa drobnolistna, 72, 226, 3; - 1+330 L, Lipa drobnolistna, 74, 232, 4; - 1+335 P, Lipa drobnolistna, 68, 214, 5; - 1+860 L, Klon, 46, 144, 6; - 2+280 L, Lipa drobnolistna, 68, 214, 7; - 2+890 L, Lipa drobnolistna, 85, 267, 8. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niŜ wymienione w tabeli powyżej. 3. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu drzew do wycinki, szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych związanych z wycinką drzew nr D - 00.00.00 Wymagania ogólne, D - 01.02.01 Wycinka drzew

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information