Roboty dodatkowych do zamówienia podstawowego: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni, ul. Koronowska w m. Maksymilianowo, gm. Osielsko

Order Newsletter: 1 Position: 493480 (oferta nr 768140)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty dodatkowych do zamówienia podstawowego: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni, ul. Koronowska w m. Maksymilianowo, gm. Osielsko

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: roboty dodatkowe polegające na: a) wymianie starych skrzynek wodociągowych na nowe - 6 szt., b) wymianie pokryw i pierścieni odciążających na studnię Ø 1200mm na typ ciężki - 11 kpl, c) wykonaniu stabilizacji gruntu nienośnego gr. 15cm - 50 m2, d) rozbiórce nawierzchni zjazdów (2szt.) z betonu zbrojonego gr. 30cm - 35 m2, e) wykonaniu wydłużenia przepustu Ø 800mm z rur PEHD wraz ze złączką - 7,00 m, f) rozbiórce nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 7 przy robotach wod.-kan. - 65,60 m2, g) rozbiórce podbudowy betonowej gr. 20 cm przy robotach wod.-kan. - 65,60 m2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331615

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information