Przeprowadzenie kursu instruktora fitness

Order Newsletter: 1 Position: 486970 (oferta nr 762658)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursu instruktora fitness

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu instruktora fitness (rekreacji ruchowej) ze specjalnością nowoczesne formy gimnastyki. 2. Tematyka kursu obejmuje: 1) najważniejsze pojęcia związane z ideą fitness&wellness (historia, charakterystyka, podział); 2) problematyka zawodu instruktora fitness, 3) metodyka zawodu instruktora fitness, 4) metodyka prowadzenia zajęć fitness, zasady i struktura lekcji, 5) podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu anatomii, biomechaniki, fizjologii, profilaktyki urazów i kontuzji, 6) formy wytrzymałościowe (low, hi-lo, fat burning, dance), 7) formy wzmacniające (m.in.: shape, bpu,bs ), 8) formy mieszane (m.in.: step, tbc, tae-bo), 9) formy prozdrowotne, body&mind (m.in.: pilates, stretching, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne), 10) wykorzystanie przyborów w lekcji fitness: taśmy Thera Band, piłki Body Ball, piłki Ballooning, ciężarki, tubingi 11) przykłady lekcji : AQUA, ZUMBA, BOKWA, TAE-BO, fitness w ciąży 3. Wykonawca zapewnia nowoczesną i sprawną aparaturę i materiały do ćwiczeń, skrypt zajęć. 4. Zamawiający wymaga, aby kurs był prowadzony przez instruktora posiadającego zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu. 5. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. 6. Ilość godzin dydaktycznych kursu: co najmniej 170, w tym: 70 godzin zajęć teoretycznych przeprowadzonych w formie e-learningowej i 100 godzin zajęć praktycznych. 7. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: 1 beneficjent. Beneficjent może uczestniczyć w kursie wraz z innymi klientami Wykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information