Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej

Order Newsletter: 1 Position: 484306 (oferta nr 760548)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 2) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 3) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 4) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 5) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 6) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 7) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 8) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 9) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem: imię i nazwisko, datę zgonu, 2 szt. klepsydr, 10) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi, 11) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983710007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information