Usługi w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 37666 (oferta nr 75994)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-02-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług w zakresie w zakresie drogowego transportu na terenie działalności RDW we Włocławku w 2014 r. 2 .Zamówienie podzielono na 2 części zamówienia z których każda jest oddzielnym postępowaniem:Część zamówienia nr 1:Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg- 6 Mg) wraz z kierowcą - przyjęto 800 godzin, oraz usługa koparko ładowarką o poj. łyżki 0,15 m3 wraz z operatorem - przyjęto 120 godzin - miejsce podstawienia: baza RDW we Włocławku ul. Mielęcińska 13,Część zamówienia nr 2 :Usługa w zakresie transportu towarów samochodem skrzyniowym o ładowności (5Mg-6 Mg ) wraz z kierowcą- przyjęto 400 godzin oraz usługa koparko ładowarką o poj. łyżki co najmniej 0,15 m2 wraz z operatorem - przyjęto 80 godzin - miejsce podstawienia: baza RDW w Rumiankowie k. Lipna,3.Zakres usług drogowego transportu towarów na potrzeby RDW określa Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia /załącznik nr 11 do SIWZ/

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601120006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information