Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych

Order Newsletter: 1 Position: 480954 (oferta nr 758095)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach: ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 963 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 849 z późniejszymi zmianami). Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie niezbędnych badań do uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, stwierdzających przydatność do obsługi wózka widłowego, b) przeprowadzenie kursu, c) zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora wózków widłowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information