Wydruk ulotek i plakatów na podstawie gotowego projektu wraz z ich dostawą

Order Newsletter: 1 Position: 240149 (oferta nr 743179)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-11-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydruk ulotek i plakatów na podstawie gotowego projektu wraz z ich dostawą

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk ulotek i plakatów na podstawie gotowego projektu wraz z ich dostawą. 2. Projekt ulotki i plakatu Zamawiający przekaże Wykonawcy najdalej do 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) wydruk plakatów: a) format: A3, b) ilość sztuk: 15, c) papier offsetowy 120 g/m², d) dwustronnie zadrukowana, falcowana, 2) wydruk ulotek: a) format: DL (szerokość: 200 mm, wysokość 210 mm), b) ilość sztuk: 1000, c) papier offsetowy 190 g/m², d) jednostronnie drukowany. 4. Zamówienie zostanie zrealizowane jednorazową dostawą w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 5. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego w Krakowie (30-529), przy ul. Józefińskiej 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 15:00. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu towaru muszą odpowiadać jego właściwościom. 6. Zamawiający nie odbierze towaru w przypadku, gdy Wykonawca wraz z dostawą nie doręczy faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 68, poz. 360). 7. Osobą odpowiedzialną za odbiór towaru ze strony Zamawiającego jest Pan Robert Kowalski (12-616-54-61) lub osoba go zastępująca

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798230009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information