Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Włocławek w 2015r.

Order Newsletter: 1 Position: 8822 (oferta nr 7190)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Włocławek w 2015r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia są :Usługi ochrony mienia przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Włocławek w 2015r. 2.Zakres zamówienia:2.1obiektu znajdujące się na bazie we Włocławku ul. Mielęcińska 13 i obiektu znajdujące się na bazie w Rumiankowe 2.2.Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną (linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM/GPRS) lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego:-przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia/rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu, -zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, - czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 15 minut od uzyskania sygnału o alarmie, - Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem w/w systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty.Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji, który jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797110001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: NIe dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Doświadczenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30